NCS – VÄRVUSED NAGU SILM NEID NÄEB


NCS (Natural Color System – looduslik värvisüsteem) on loogiline värvisüsteem, mille ülesehitus vastab sellele, kuidas inimese silm näeb värvusi. NCS-süsteemi abil saab igale võimalikule tajutavale värvitoonile anda ühemõttelise NCS-värvikoodi.

Värvisüsteem põhineb kuuel põhivärvusel, mille abil inimese silm suudab värvitoone tajuda. Need põhivärvused on valge W, must S, kollane Y, punane R, sinine B ja roheline G. NCS- süsteemis määratakse värvitoon selle järgi, kui palju mingi toon meenutab mõnda konkreetset põhivärvust.
NCS-süsteemis on kõik värvitoonid organiseeritud ruumiks, mis meenutab vurrilaadset kaksikkoonust. Vurri tipus on valge värvus ja põhjas must värvus. Muud põhivärvused – kollane, punane, sinine ja roheline – paiknevad nimetatud järjekorras kaksikkoonuse välisringjoonel. Selle ruumi sees asuvad kõik värvitoonid. Sellise kaksikkoonuse võib jagada lihtsamini tajutavateks ja projekteerimistööriistadena kasutatavateks kahemõõtmelisteks osadeks. Nendeks on NCS-värviring ja NCS-värvikolmnurk.
NCS-VÄRVIRING

NCS- värviring on NCS-värviruumi põiklõige. Neli põhivärvust – kollane Y, punane R, sinine B ja roheline G – paiknevad ringi ümbermõõdul (ringjoonel) nagu põhiilmakaared kompassi ringjoonel. Kõik põhivärvuste vahelised neljandikud on ringil jaotatud sajaks osaks. Pildil näidatud värvitoon Y90R sisaldab seega 10% kollast ja 90% punast.
NCS-VÄRVIKOLMNURK

NCS-värvikolmnurk on NCS-värviruumi vertikaalne põiklõige. Kolmnurga tippudeks on valge W, must S ja parajasti valitud värvitoon C. (Kromaatilisus) Selles näites on värvitooniks tugeva punase varjundiga kollane toon Y90R. Sama tooni eri värvustel võib esineda erineval määral musta ja värviküllastust (kromaatilisust). Neid kombinatsioone nimetatakse nüanssideks. Erinevate värvuste omavahelist suhet saab näitlikustada värvikolmnurga abil. Kolmnurga aluse moodustab valge ja musta värvuse rida. Selle rea värvitoonid on täiesti neutraalsed. Kolmnurga tipu moodustab puhas ja hele värvitoon. (C) Kui kolmnurga külg jagada sajaks osaks, saab iga nüansi täpse väärtuse esitada suhtena värvikolmnurga tippudesse. Nii tähendab värvitoon S 2030-Y90R, et kõnealune värvitoon sisaldab 20% musta ja 30% värviküllust. Värvikülluse põhitoon on Y90R. Musta, valge ja värvikülluse väärtuste summa on alati 100. Nii sisaldab nüanss, milles on 20% musta ja 30% värviküllust, seega 50% valget.
Nii tähistab NCS-määratluses S 1050-Y90R osa 1050 nüanssi. See näitab, kui palju värvitoon sisaldab musta – praegusel juhul 10%. Numbri teine osa 50 näitab puhta värvuse värviküllastust (kromaatilisust) – praegusel juhul 50%.

Väärtus Y90R määratleb värvitooni. Värvitoon määratletakse kahe põhivärvuse hulga suhtena. Praegusel juhul on värvitoonideks kollane Y ja punane R. Värvitoonis Y90R on 10% kollast ja 90% punast.

Puhastes hallides toonides ei ole võimalik tajuda mingeid värvitoone. Valge-musta-värvustelje toonidel on tunnustäht N, mis tähendab neutraalsust. Toon 0300-N on puhas valge. Järgmised toonid on 0500-N, 1000-N , 1500-N jne, lõppedes lõpuks tooniga 9000-N, mis on puhas must värvitoon.

Värvikoodi täht S (Standard) tähendab, et värvitooni määratlemisel on kasutatud mingist muust standardsest värvimudelikomplektist pärit mudelit.