TIMANTTI 3 kruntvärv

       

Vesialuseline eriakrülaatkruntvärv seintele ja lagedele sisetingimustes. Hallituskindel. Viimistlus: täismatt

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassifikatsiooni M1-rühma.

Eelnevalt värvimata betoon-, krohv-, pahtel-, tellis- ja ehitusplaatpindade kruntimiseks.

TIMANTTI 3 saab kasutada seintel ja lagedel nakkekrundina eelnevalt alküüd- ja dispersioonvärvidega kaetud pindadel. Samuti tapeeditavate pindade kruntimiseks.

TIMANTTI 3 sobib ka galvaniseeritud metallpindadele, nt. ventilatsioonitorud.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

Ca 39 mahu%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ (A/g): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max 30 g/l.

Praktiline kulu

4-8 m²/l sõltuvalt pinna imavusest ja karedusaest

Tihedus

Ca 1,6 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- ülevärvitav

- valmis tapeetimiseks

1/2 h

1-2 h (Kuivamisaeg pikeneb jahedas ja/või niiskes)

1-2 h (Kuivamisaeg pikeneb jahedas ja/või niiskes)

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Pese töövahendid kohe pärast tööd pesuvahendi ja sooja veega.

Läige

Täismatt

Värvitoonid

Valge. Saab toonida heledaid toone sisevärvikaardist. Toonitäpsus pole täielik. Off-white T1327 (TC-8168)

Pesu- ja kulumiskindlus

Märghõõrdeklass 2 vastavalt EN 13300 (ISO 11998)

Pakendid

Valge: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L

Off-white T1327: 18 L

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Eemalda värvitavalt pinnalt mustus ja tolm. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA MAALARINPESU-lahusega. Matista kõvad ja läikivad pinnad liivapaberiga ja eemalda lihvimistolm.

Ebatasasusete silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA- või TEKNOSPRO-sarjast. Lihvi pahtel ja eemalda lihvimistolm.TIMANTTI 3 on vesialuseline värv. Pinnakatted, mis ei ole veekindlad, nt. vana laepahtel, liimvärvid, tuleb täielikult eemaldada enne TIMANTTI 3-ga värvimist. Alternatiivina võib kasutada isoleerivat nakkekrunti FUTURA 3.

Värvimine

Sega enne kasutamist hoolikalt. Värvi võib vajadusel lahjendada veega, kuid lahjendamine võib halvendada kattevõimet.

Kanna pinnale rulli, pihusti või pintsliga. Õhuvaba pihusti soovitatav düüsi suurus: 0,013-0,017".

Ülevärvimine

TIMANTTI 3-ga krunditud pinnad värvitakse üle TIMANTTI-sarja pinnavärvidega. Võib kasutada ka Teknose muid sisevärve, mis sobivad antud ruumi tingimustele. TIMANTTI 3 on valge ja täismatt, mistõttu saab seda kasutada ka lagedel pinnavärvina.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %. Kuivamine on kiirem madala õhuniiskuse ja üle +21 °C temperatuuri juures. Mugavamaks värvimiseks võib õhku niisutada ja alandada temperatuuri.

Ventileerimine pärast värvimist kiirendab kuivamist.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.