TIMANTTI 20 poolmatt eriakrülaatvärv

       

Vesilahustuv akrülaatvärv siseseinte ja –lagede värvimiseks.

MaalausRYL 2012-le vastav värvimistootegrupp 315 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupp 38). Läikegrupp 4, poolmatt.

Kasutatakse pinnavärvina koormusklassi 04 ja 05 töötluskombinatsioonis (RL 04 ja 05, MaalausRYL 2012). Hallituskindel.

Toode vastab ehitusmaterjalide saasteklassile M1.

Sobib eriti hästi pesu- ja kulutuskindlust nõudvate siselagede ja -seinte värvimiseks nii kuivades kui ka niisketes ruumides, näiteks köökides, vannitubades, esikutes, trepikodades, lasteaedades, koolides, haiglates, toiduainetööstuses ja muudes nõudlikes ruumides.

TIMANTTI 20-ga võib värvida krunditud betoon-, krohvi-, pahtli-, ja tellispindasid ning ehitusplaate vastavalt värvimisjuhenditele. Lisaks sellele sobib TIMANTTI 20 vanade alküüd- ja dispersioonvärvipindade ülevärvimiseks.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 38 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 30 g/l.

Praktiline kulu

Varem värvitud pind

Pahtel ja puitkiudplaat

Betoon- ja krohvipind

7 – 10 m²/l

6 – 8 m²/l

4 – 7 m²/l

Tihedus

ca 1,3 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- pealevärvitav

2 tunni möödudes

4 tunni möödudes

Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes õhus.

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Töövahendid pesta vahetult pärast kasutamist sooja vee ja pesuainega.

Läige

Poolmatt, läikeaste ca 20 (60° nurga alt).

Värvitoonid

Värvi võib toonida Teknomix toonimissüsteemiga.

Pesu- ja kulutuskindlus

Värvipinna kulutuskindlus on hea.

Klassifikatsioonile SFS-EN 13300 vastav märghõõrdekindlus on 1 (ISO 11998)

Veekoormuskindlus on üle 5000 harjamiskorra (MaalausRYL 2012 vesilahustuvate siseseina- ja laevärvide testimeetodid ja hindamine.)

Talub üle 15 000 harjamiskorra, SFS 3755.

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.

Varem värvitud pinnad pestakse maalripesuvahendiga RENSA ja loputatakse hoolikalt veega.

Kõvad või läikivad pinnad lihvitakse matiks ning lihvimistolm eemaldatakse.

Pinna konarused tasandatakse sobiva SILORA seeria pahtliga. Kuivanud pahtel lihvitakse ja tolm eemaldatakse.

Kruntimine

NIISKETES RUUMIDES betoon-, krohvi-, pahtli-, tellis- ja ehitusplaadipinnad krunditakse niiskustõkkega TIMANTTI W vastavalt toote kasutusjuhendile.

KUIVADES RUUMIDES krunditakse ülalmainitud pinnad kruntvärviga TIMANTTI 3.

Värvimine

Värv segatakse enne kasutamist hoolikalt.

Vajaduse korral võib värvi vedeldada veega, kuid siis võib värvi katvus halveneda.

Värv kantakse pindadele rulli, pritsi või pintsliga.

Kõrgsurvepritsi soovitatav düüs on 0,017 – 0,021".

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ning värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %. Vähene niiskus ja/või temperatuur üle +21 °C kiirendavad värvi kuivamist. Õhu niisutamine ja/või temperatuuri alandamine tööruumis lihtsustavad värvimistööd. Tuulutus pärast värvimist kiirendab värvi kuivamist.

Värvipinna hooldus

Normaaltingimustes moodustab värv kile umbes 4 nädala jooksul. Siis on värv saavutanud lõpliku kõvaduse ja vastupidavuse. Enne seda tuleb värvipinda käsitleda ettevaatlikult.

Värvipinda võib puhastada neutraalse (pH 6 – 8) pesuainelahusega pühkides. Väga määrdunud pindadel võib kasutada ka kergelt leeliselisi (pH 8 – 10) pesuaineid. Pesuaine ja mustus eemaldatakse pühkides ja/või puhta veega uhtudes. Töövahenina kasutatakse rätikut, pehmet käsna vms. Puhastamist kareda harjaga ja tugevat hõõrumist tuleb vältida. Pesuainete kasutamiselt tuleb järgida nende tootjate lahjendus- jms kasutusjuhendeid.

Ladustamine

EI TOHI KÜLMUDA!

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.