TIMANTTI 40 poolläikiv eriakrülaatvärv

       

Vesialuseline eriakrülaatvärv seintele ja lagedele sisetingimustesse. Hallituskindel. Viimistlus: poolläikiv.

Kuulub koos TIMANTTI W niiskustõkkega märgade ruumide värvisüsteemi, Swedish Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK).

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassifikatsiooni M1-rühma.

Eriti sobiv kasutamiseks seintel ja lagedel kuivades, niisketes ja märgades ruumides, kus on nõutud hea pestavas ja kulumiskindlus, nt. köögid, vannitoad, hallid, trepikojad, lasteaiad, koolid, haiglad, toiduettevõtted ning teised sarnased kasutuskohad. Sobib betoonile, krohvile, pahtlile, tellisele ja ehitusplaatidele vastavalt juhistele. Sobilik vanade alküüd- ja dispersioonvärvidega värvitud pindade ülevärvimiseks.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

Ca 38 mahu%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ (A/b): 100 g/l 2010. Toote LOÜ: max 100 g/l.

Praktiline kulu

Eelnevalt värvitud pind

Pahteldatud ja puitkiudplaatpinnad

Betoon- ja krohvpinnad

7 - 10 m²/l

6 - 8 m²/l

4 - 7 m²/l

Tihedus

Ca 1,2 g/ml

Kuivamisaeg +23 °C, õhu suhteline niiskus 50 %

- tolmukuiv

- ülevärvitav

2 h

4 h (Kuivamisaeg pikeneb jahedas ja/või niiskes)

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Pese töövahendid kohe pärast tööd pesuvahendi ja sooja veega.

Läige

Poolläikiv, läige ca 40

Värvitoonid

Valge. Saab toonida heledaid toone sisevärvikaardist.

Pesu- ja kulutuskindlus

Värvitud pinna mehaaniline kulumiskindlus on väga hea. Värvitud pinda võib regulaarselt pesta. Märghõõrdeklass 1 vastavalt EN 13300.

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Eemalda värvitavalt pinnalt mustus ja tolm. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA MAALARINPESU-lahusega. Matista kõvad ja läikivad pinnad liivapaberiga ja eemalda lihvimistolm.

Ebatasasusete silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA- või TEKNOSPRO-sarjast. Lihvi pahtel ja eemalda lihvimistolm.

Kruntimine

NIISKED RUUMID: krundi betoon-, krohv-, pahtel-, tellis- ja ehitusplaatpinnad TIMANTTI W niiskustõkkega vastavalt kasutusjuhendile.

KUIVAD RUUMID: krundi eelnevalt mainitud pinnad TIMANTTI 3 kruntvärviga.

Teraspinnad krundi FUTURA 3 nakkekrundiga.

Galvaniseeritud pinnad krundi TIMANTTI 3 kruntvärviga.

Värvimine

Sega enne kasutamist hoolikalt. Värvi võib vajadusel lahjendadaveega, kuid lahjendamine võib halvendada kattevõimet.

Kanna pinnale rulli, pihusti või pintsliga. Õhuvaba pihustisoovitatav düüsi suurus: 0,017-0,021".

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %. Kuivamine on kiirem madala õhuniiskuse ja üle +21 °C temperatuuri juures. Mugavamaks värvimiseks võib õhku niisutada ja alandada temperatuuri.

Ventileerimine pärast värvimist kiirendab kuivamist.

Hooldusjuhised

Lõplik värvikihi kuivamine võtab normaaloludes aega umbes 4 nädalat. Alles pärast seda saavutab pind oma lõpliku tugevuse ja kulumiskindluse. Enne seda tuleb pinda hooldada ettevaatlikult.

Värvitud pinda võib puhastada neutraalse pesuainega (pH 6-8).

Väga määrdunud pindade puhul võib kasutada ka leeliselist pesuvahendit (pH 8-10). Pesuaine ja mustus eemaldatakse lapiga ja puhta veega loputades. Kasuta puhastuslappi, pehmet käsna vms. Väldi tugevat harjamist ja abrasiivsust. Pesuvahendeid kasutades järgi tootja juhiseid ja lahjendusvahekordi.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.