TIMANTTI W niiskustõke

     

Veearukindlat kilet moodustav akrülaadipõhine vesialuseline niiskustõkkekrunt.

Maalritööde RYL 2012 järgi värvimistooterühm 213 (Maalritööde RYL 2001 värvimistarvete rühm 17).

Moodustab koos TIMANTTI 40-ga märgade ruumide värvimisskeemi, millel on Rootsis Maleribranschens Vätrumskontroll´in (MVK) heakskiit.

Kasutatakse lagede ja seinte niiskustõkkena niisketes ja märgades ruumides, mis viimistletakse Timantti-sarja pinnavärvidega. Pinnaks võib olla tpahteldatud või betoonpind, erinevad ehitusplaadid, niiskuskindla liimiga liimitud klaaskiudtapeet jne.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

u. 40 mahu%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirväärtus (kat A/i): 140 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 140 g/l.

Kulu

Lahjendamata värviga

4 - 8 m²/l

Tihedus

u. 1,0 g/ml

Kuivamisaeg +23 °C / 50% RH

- tolmukuiv

- ülevärvitav

2 h.

4 h.

Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niisketes tingimustes

Lahusti, vahendite pesu

Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist sooja vee ja pesuainega.

Värvitoonid

Läbipaistev roheline

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.

Varem värvitud pinnad pestakse RENSA Maalarinpesu-lahusega ja loputatakse hoolikalt veega.

Vinüültapeedid ja keraamilised plaadid eemaldatakse.

Kõvad või läikivad pinnad matistatakse ja eemaldatakse lihvimistolm.

Ebatasasused silutakse SILORA LW märgade ruumide kergpahtliga. Kuivanud pahtel lihvitakse ja eemaldatakse lihvimistolm.

Värvimine

Enne kasutamist segada hoolikalt.

Värv kantakse pinnale pintsli või rulliga.

Esimest kihti vedeldatakse 1:1 veega. Teine kiht 1-2 tunni pärast lahjendamata niiskustõkkega. Klaaskiudkanga liimimiseks kasutatakse TIMANTTI W niiskustõket. Seejärel kaetakse kangas ühe kihi lahjendamata niiskustõkkega.

Ülevärvimine

Ülevärvimine Timantti-sarja pinnavärvidega umbes 4 tunni pärast, kui pind on kuivanud.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv.

Värvimistöö ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%

Tuulutamine värvimistöö ja värvi kuivamise ajal kiirendab kuivamist.

Ladustamine

Ladustatakse jahedas ja tihedasti suletud anumates.

Ei tohi jäätuda

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.