TIMANTTI CLEAN antimikroobne sisevärv

       

Poolmatt vesialuseline akrülaatvärv, mis tõstab ruumide hügieenitaset. Toimeaine on hõbe. Antimikroobsus jääb tõhusaks värvikile terve eluea jooksul.

Antimikroobsus on testitud standardite JIS Z 2801 ja ISO 22196 järgi. Toode liigitub ehitusmaterjalide heitmekoguste klassifikatsiooni M1-rühma

Soovitatakse koormusklassidele 04 ja 05 siseruumides, kus seina- ja laepindadelt oodatakse suurt pesukindlust ja kus on suur mehaaniline koormus. Põhilised kasutuskohad, kus värvipinna antimikroobsust vajatakse, on haiglad, tervisekeskused ja muud raviasutusted, vanadekodud, lasteaiad, koolid jm. avalikud asutused ning ravimitööstus.

TIMANTTI CLEANiga võib värvida krunditud või värvitud betoon-, krohv-, pahtel-, tellis- ja ehitusplaatpindu vastavalt värvimisjuhendeile. Lisaks sobib TIMANTTI CLEAN vanade alküüd- ja dispersioonvärvide hooldusvärvimiseks.

Tehnilised andmed

Teknilised andmed

Värvis sisalduv toimeaine on väga tõhus järgmiste mikroobide vastu:

TüüpPõhilised liigid
Gram-negatiivsed bakteridP. aeruginosa, P. stutzeri, Enterobacter cloacae, E. coli, K. pneumoniae
Gram-positiivsed bakteridS. aureus, S. epidermidis, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis
Antibiootikumiresistentsed bakteridMRSA, VRE, multi-drug-resistant P. aeruginosa, Vancomycin-resistant Enterococcus faecium
Pärmi- ja hallitusseenedCandida glabrata, Candida albicans, Candida tropicalis, Saccharomyces cerevisiae

Kuivainesisaldus

u. 39 mahu%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirväärtus (kat A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 30 g/l.

Kulu

6 - 8 m²/l

Tihedus

u. 1.3 g/ml

Kuivamisaeg +23 °C, RH 50 %

- tolmukuiv

- ülevärvitav

1 h.

3 h.

Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niisketes tingimustes.

Toode saavutab lõpliku tugevuse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu möödudes.

Lahusti, vahendite pesu

Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast tööd sooja vee ja pesuainega.

Läige

Läikeaste 4 - poolmatt

Värvitoonid

Alusvärvid 1 ja 3, mida võib toonimispastadega toonida sise- ja väliskaartide järgi.

Pesu- ja kulumiskindlus

Värvipinna kulumiskindlus on väga hea.

Värvipind kestab regulaarset pesu.

SFS-EN 13300 –klassi kuuluv Märghõõrde kulumisklass on 1 (ISO 11998)

Veekoormuse taluvus on üle 5000 harjamistsükli (Maalritööde RYL 2012, vesialuseliste seina- ja laevärvide testmeetodid ja hindamine).

Pakendid

Alusvärv 1: 2,7 L, 9 L, 18 L

Alusvärv 3: 2,7 L

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.

Varem värvitud pinnad pestakse RENSA Maalarinpesu-lahusega ja loputatakse hoolikalt veega.

Kõvad või läikivad pinnad matistatakse ja eemaldatakse lihvimistolm.

Pinna ebatasasused silutakse sobiva TEKNOSPRO-sarja pahtliga. Kuivanud pahtel lihvitakse ja eemaldatakse lihvimistolm.

Kruntimine

Niisketes ja märgades ruumides betoon-, krohv-, pahtel-, tellis-, ja ehitusplaatpinnad krunditakse TIMANTTI W niiskustõkkega.

Kuivades ruumides eelpool mainitud pinnad krunditakse TIMANTTI 3 kruntvärviga.

Steel surfaces are primed with FUTURA 3 Adhesion primer.

Teraspinnad krunditakse FUTURA 3 nakkekruntvärviga. Tsingitud pinnad krunditakse TIMANTTI 3 kruntvärviga.

Värvimine

Enne kasutamist segada värvi hoolikalt.

TIMANTTI CLEAN kantakse pinnale rulli, pihusti või pintsliga 1 - 2 korda.

Soovitatav kõrgsurvepihusti düüsisuurus on 0,017 - 0,021".

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv.

Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80 %.

Tuulutamine värvimistöö ja kuivamise ajal kiirendab kuivamist.

Värvitud pinna hooldamine

Lõplik värvikile moodustumine kestab u. 4 nädalat, mille järel saavutab värvipind oma lõpliku tugevuse ja kulumiskindluse. Enne seda tuleb pindu kasutada ettevaatlikult.

Värvitud pinda võib puhastada neutraalse (pH 6 - 8) pesuainelahusega pühkides. Väga määrdunud pindade puhul võib kasutada ka kergelt leeliselisi (pH 8 - 10) pesuaineid. Pesuaine ja mustus eemaldatakse lapiga ja/või pinda puhta veega loputades. Töövahendina kasutatakse puhastuslappi, pehmet käsna vms. Tugevat harjamist või nühkimist tuleks vältida. Pesuaineid kasutades järgige valmistaja lahjendus- ja kasutusjuhiseid.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.