HELO 90 läikiv erilakk

       

HELO 90 on läikiv, kiiresti kuivav ja hästi vastupidav uretaanalküüdlakk. See sobib kõigi nõudlike puitpindade lakkimiseks nii siseruumides kui ka väljas.

HELO 90 ilmastiku- ja veekindlus on suurepärane. Lakikiht säilitab kaua oma läike, ei purune ega pragune. Kolletumine on vähene, sest lakk sisaldab UV-kaitset. See kaitseb puitu hallinemise ja pragunemise eest.

HELO 90 pind on kõva, kuid samas elastne. Tänu sellele talub lakikiht kulutamist ja lööke. Pesuained, rasv ja õli lakikihti ei kahjusta.

Kasutuskohad on laud- ja parkettpõrandad, mööbel, paadid jm puitpinnad, mida soovitakse vastupidavalt lakkida.

MaalausRYL 2012-le vastavad värvimistootegrupid 521, 541 ja 644 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupp 73). Läikegrupp 1, täisläikiv.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 50 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/i): 500 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 500 g/l.

Praktiline kulu

10 – 14 m²/l.

Tihedus

ca 0,9 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- puutekuiv

- ülevärvitav

1 tunni möödudes

6 tunni möödudes

16 tunni möödudes

Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes keskkonnas.

Lahusti, töövahendite pesu

TEKNOSOLV 1621

Läige

Täisläikiv

Värvitoonid

Värvitu

Lakki võib toonida Teknomix toonimissüsteemiga (läbikumavad toonid).

OHUMÄRGISTUS

Vaata ohutuskaarti.

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke, pritsimisjääke ja saastunud kaltse jne säilitada tuleohutus kohas õhukindlalt suletud nõudes või jäätmed tuleb põletada. Ka vette uputamine on soovitatav (Vt ohutuskaardi punkti 7.1).

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Lakitavatelt pindadelt eemaldatakse rasv ja mustus. Lakitud pinnad pestakse RENSA maalripesulahusega. Vana terve lakipind lihvitakse matiks. Kui lakipind on kahjustatud ja kestendav, kaabitakse pind puhtaks, kasutades abiks värvieemaldusvahendit. Võib kasutada ettevaatlikult ka kuumkaapimist. Seejärel pind lihvitakse üle ja tolm eemaldatakse hoolikalt.

Väljas lakkimise puhul krunditakse pinnad kõigepealt puidukaitsekrundiga WOODEX BASE. Pind lihvitakse veelkord enne lakkimist üle ja tolm eemaldatakse.

Lakkimine

Enne kasutamist segatakse lakk hoolikalt kuni põhjani läbi.

Kruntlakkimiseks vedeldatakse HELO 90 TEKNOSOLV 1621-ga umbes 20 %. Enne pinnalakkimist lihvitakse pind kergelt üle ja tolm eemaldatakse. Pinnalakkimine sooritatakse vedeldamata HELO 90-ga. Nõudlikud pinnad nagu paadid lakitakse üle kolm-neli korda. Siseruumides lakkimisel võib piirduda kahe-kolme korraga. Kõigi lakkimiskordade vahel lihvitakse pind kergelt üle ja tolm eemaldatakse.

Lakk kantakse pindadele lakipintsliga.

Lakkimise ja laki kuivamise ajal tuleb alati tagada hea ventilatsioon.

NB! Väliskasutuseks soovitame toonitud lakki.

Lakkimistingimused

Lakitav pind peab olema kuiv.

Lakkimistöö ja laki kuivamise ajal peab õhu, pinna ja laki temperatuur olema üle +10 °C ning suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Hooldusjuhised

Lakitud pind saavutab lõpliku kõvaduse ja puhastatavuse 3 – 4 nädala jooksul. Sel ajal tuleb vältida intensiivset kasutamist ja puhastamist. Määrdunud pinna võib puhastada niiske lapi või mopiga, kasutades neutraalset pesuainet. Hiljem võib väga määrdunud pindade puhastamiseks kasutada kergelt leeliselist üldpuhastusainet.

LISATEAVET

Ladustada jahedas ruumis, tihedalt suletud nõudes.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.