HELO YACHT paadilakk

     

Paadilakk HELO YACHT on kiiresti kuivav uretaanalküüdlakk, mis on väga vastupidav HELO YACHT paadilakk talub suuepäraselt ilmastikumõjusid ja vett. Lakikiht säilitab kaua läikivuse ning ei murene ega pragune. Kolletumine on vähene, sest lakk sisaldab UV-kaitset. Lakk ei pleegi ka merevees. See kaitseb puitu halliks tõmbumise ja pragunemise eest.

HELO YACHT paadilaki pind on kõva, kuid samal ajal elastne. Tänu sellele talub lakikiht kulutust ja lööke. Pesuained, rasv ja õli lakikihti ei kahjusta.

Toote kasutusobjektid on paadid, puitpõrandad, mööbel jms puitpinnad, millele soovitakse kanda vastupidav lakk.

MaalausRYL 2012-le vastavad värvimistootegrupid 521, 541 ja 644 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupp 73). Läikegrupp 1.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 50 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/i): 500 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 500 g/l

Praktiline kulu

10 – 14 m²/l.

Tihedus

ca 0,9 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- puutekuiv

- pealevärvitav

1 tunni möödudes

6 tunni möödudes

16 tunni möödudes

Lahusti, töövahendite pesu

TEKNOSOLV 1621

Läige

Täisläikiv

Värvitoonid

Värvitu

OHUMÄRGISTUS

Vaata ohutuskaarti.

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke, pritsimisjääke ja saastunud kaltse jne säilitada tuleohutus kohas õhukindlalt suletud nõudes või jäätmed tuleb põletada. Ka vette uputamine on soovitatav.

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus ja värvimine

Lakitavatelt pindadelt eemaldatakse rasv ja mustus. Lakitud pinnad pestakse RENSA maalripesulahusega. Vana terve lakipind lihvitakse matiks. Kui lakipind on murenev ja kestendav, kaabitakse see puhtaks, kasutades abiks värvieemaldusainet. Võib ettevaatlikult kasutada ka põletuskaapimist. Pärast seda pind lihvitakse.

Niiskuse mõju all olevad objektid krunditakse enne lakkimist puidukaitsekrundiga WOODEX BASE. Pind lihvitakse veel uuesti enne lakkimist üle ja tolm eemaldatakse.

Lakkimine

Enne kasutamist segatakse lakk hoolikalt kuni põhjani läbi.

Kruntlakkimiseks vedeldatakse lakki ca 20 % TEKNOSOLV 1621-ga. Enne pinnalakkimist lihvitakse pind kergelt üle ja tolm eemaldatakse.

Pinnalakkimine sooritatakse vedeldamata paadilakiga HELO YACHT. Pinnad lakitakse üle 2 – 4 korda. Kõigi lakkimiskordade vahel pind lihvitakse kergelt üle ja tolm eemaldatakse.

Lakk kantakse pindadele laia lakipintsliga.

Lakkimistingimused

Lakitav pind peab olema kuiv.

Lakkimistöö ning laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja laki temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

LISATEAVET

Säilitada jahedas ruumis, tihedalt suletud nõudes.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.