AKRYLIN fassaadivärv

      

Vesialuseline loodussõbralik kõrgkvaliteetse akrülaatsideainega poolmatt välisvärv.

Puitfassaadide ja –ehitiste värvimiseks. Sobib ka galvaniseeritud pindadele, nt vihmaveetorud. Palkpindadele soovitame kasutada WOODEX AQUA CLASSICut.

NB! Muldvärviga värvitud pindade katmiseks soovitame muldvärve.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

35 mahu%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ (A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l

Kulu

Höövelpinnal

Saetud pinnal

8 - 10 m²/l

6 - 8 m²/l

Tihendus

Ca 1,2 g/ml

Kuivamisaeg +23 °C, õhu suhteline niiskus 50 %

- puutekuiv

- ülevärvitav

1 tund

2-4 tundi

(kuivamisaeg pikeneb jahedas ja niisketes tingimustes)

Lahusti, vahendite pesu

Vesi. Värvimisvahendid pesta kohe pärast tööd puhastusaine ja sooja veega.

Läige

Poolmatt

Värvitoonid

Vastavalt välisvärvikaardile.

Pesu- ja kulumiskindlus

Väga hea

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

UUED PUITPINNAD: töötle pind niipea kui võimalik. Impregneerimine ja kruntimine tuleks teha suvel. Eemaldada pindadelt kõik üleliigne, tolm, mustus ja hallitus. Vajadusel kasutada RENSA hallitusepesuainet. Kanna pinnale kiht WOODEX AQUA PRIMERIT, lase kuivada üks ööpäev. Krundi puitpinnad NORDICA PRIMERIGA, lase kuivada 1-3 ööpäeva sõltuvalt ilmastikust. Pese metallpinnad TEKNOSOLV 1621-ga ja krundi FERREXiga

VAREM VÄRVITUD JA VANAD PUITPINNAD: asenda kahjustatud puitosad uutega. Eemalda lihvimisjäägid, tolm ja mustus. Eemalda lahtised värviosad täielikult. Vanad kõvad värvikihid, millega ei toimu korralikku naket, tuleb samuti eemaldada.

Värvikihid eemaldatakse kaabitsa, terasharja või fööniga. Alternatiivina võib kasutada värvieemaldit. Pese värvitud pinnad RENSA värvipesuainega, hallitanud pinnad RENSA hallitusepesuainega ning loputa puhta veega korralikult.

Vana töötlemata puitpind tuleb töödelda WOODEX AQUA BASEga (vt. ’UUED PUITPINNAD’). Krundi katmata puitpinnad NORDICA PRIMERiga, lase kuivada 1-3 ööpäeva sõltuvalt ilmastikust.

Puhasta roostes metallpinnad traatharjaga. Pese kõik metallosad TEKNOSOLV 1621-ga ning krundi FERREXiga

Värvimine

Toonierinevuste vältimiseks sega kokku terve pinna katmiseks vajaminev värvikogus. Sega korralikult ning kanna pinnale pintsli või pihustiga. Kui värvitakse pihustiga, tuleb lõppviimistlus nakke tugevdamiseks teha pintsliga.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus peab olema alla 20 % puidu kuivkaalust. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %. Hoidu värvimisest otseses päikesevalguses.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.