NORDICA AQUA õlivärv

      

Vesialuseline poolläikiv õlivärv puidule välistingimustes.

Uued ja eelnevalt värvitud puitpinnad: fassaadid, fassaadiplaadid, varikatused ja aknakatted. Ei sobi eelnevalt dispersioonvärviga värvitud pinnale.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 47 mahu%

Lenduvad orgaanilised ühendid(LOÜ)

EL LOÜ (A/a): 130 g/l 2010. Toote LOÜ: max 130 g/l.

Praktiline kulu

Hööveldatud pind

Saetud pind

8 - 10 m²/l

5 - 7 m²/l

Tihedus

1.2 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC, suht.õhuniiskus 50 %

-vihmakindel

-ülevärvitav

6 h

1-3 päeva (kuivamisaeg pikeneb jahedas ja niiskes)

Lahusti

Vesi. Pese töövahendid kohe pärast tööd sooja vee ja pesuainega.

Läige

Poolläikiv

Värvitoonid

Baas 1, 3 ja 5. Toonitav välisvärvikaardi järgi.

Pesu- ja kulumiskindlus

Hea. NB! Tüüpilistel õlivärvidel muutub aja jooksul toon ja läige.

OHUTUSTEAVE

Vt. ohutuskaarti.

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb kõiki tootega kokku puutunud jääke hoida õhukindlates anumates (värvised lapid jne), või pärast kasutamist põletada. Soovitatakse ka veega immutamist. (Vt. ohutuskaarti, lõige 7.1)

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus ja kruntimine

Uued puitpinnad:

Töötle puitpinda niipea, kui võimalik. Parim aeg puidu immutamiseks on suvel. Eemalda pinnalt töötlemisjäägid, mustus, tolm ja hallitus. Kasuta vajadusel RENSA HOMEPESU-lahust. Kanna pinnale kiht WOODEX AQUA BASE krunti. Lase kuivada 1 ööpäev. Krundi pind 5-10% vedeldatud NORDICA PRIMERiga ja lase 1-3 päeva kuivada, sõltuvalt ilmastikust. Pese kõik metallosad TEKNOSOLV 1621-gaja krundi FERREXiga

Varem värvitud või vanad puitpinnad:

Asenda kahjustunud puitosad uutega. Eemalda pinnalt töötlemisjäägid, mustus ja tolm. Eemalda kahjustunud värvikihid täielikult. Vanade värvikihtide nake aluspinnaga võib olla nõrgenenud, kuigi vaatlemisel seda ei tuvastata, sel puhul tuleks vana värv täielikult eemaldada. Vana värv eemaldatakse kaabitsaga, traatharjaga või kuumapuhuriga. Võib kasutada ka värvieemaldit. Pese värvitud pinnad RENSA MAALARINPESU-lahusega, hallituskahjustusega pinnad RENSA HOMEPESU-lahusega ja loputa korralikult veega.

Vana töötlemata puit immutatakse WOODEX AQUA BASE-ga, krunditakse NORDICA PRIMERiga (vedeldatud 5-10 %), lastakse kuivada 1-3 päeva sõltuvalt ilmastikust.

Puhasta roostetanud metallosad traatharjaga, pese TEKNOSOLV 1621-lahustiga ning krundi FERREXiga.

Värvimine

Toonierinevuste vältimiseks sega valmis ühte nõusse kogu pinna värvimiseks vajaminev kogus. Sega hoolikalt ja kanna pinnale pintsli või pihustiga 1-2 kihti.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus peab olema alla 20 % puidu kuivkaalust. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Väldi värvimist otsese päikesevalguse käes.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.