NORDICA EKO majavärv

      

Läikiv välisvärv, mille sideaineks on turul olev esimene kahetoimeline akrülaat.

MaalausRYL 2012-le vastav värvimistootegrupp 461 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupp 35.1). Läikegrupp 3.

Uued ja varem värvitud puitpinnad, näiteks välisseinad, räästaalused, voodrilauad, aknapaled. Palkehitistele soovitame läbikumavat värvi WOODEX AQUA CLASSIC.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 36 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/d): 130 g/l 2010. Toote LOÜ: max 130 g/l.

Praktiline kulu

5 – 8 m²/l

Tihedus

ca 1,2 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- puutekuiv

- pealevärvitav

1 tunni möödudes

järgmisel päeval

Värvi kuivamine aeglustub külmas ja/või niiskes keskkonnas.

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist sooja vee ja pesuainega.

Läige

Läikiv

Värvitoonid

Välisvärvikaartide toonid

Värvi võib toonida Teknomix toonimissüsteemiga.

Ilmastikukindlus

Väga hea.

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus ja kruntimine

UUS PUITPIND:

Töötle pind võimalikult ruttu. Vähemalt immutus ja kruntimine tuleks teha juba ehitussuvel.

Pinnalt eemaldatakse lahtised aineosad, mustus, tolm ja hallitus. Vajaduse korral kasutatakse RENSA hallitusepesulahust.

Krundi pind värvitu puidukaitsekrundiga WOODEX BASE. Lase kuivada 1 ööpäev.

Krundi puitpinnad 5 – 10 % vedeldatud NORDICA PRIMER ja lase pindadel kuivada 1 – 3 ööpäeva, olenevalt ilmast.

Pese metallosad TEKNOSOLV 1621-ga ning krundi need FERREX-iga.

VAREM VÄRVITUD VÕI VANA PUITPIND:

Vaheta halvas seisukorras olevad puitosad uute vastu. Eemalda lahtised aineosad, mustus ja tolm. Eemalda halvas seisukorras olevad värvikihid täielikult. Pane tähele, et vana paksu värvikihi nakkuvus aluspinnaga on halvenenud. Seega tuleb see eemaldada, kuigi pealispind näib tervena. Vana värvikiht eemaldatakse esmajoones kaabitsaga või terasharjaga, samuti soojendades pinda selleks ettenähtud infrapunasoojendiga. Alternatiivselt võib kasutada värvieemaldusainet või pritspuhastust.

Pese pinnad RENSA maalripesulahusega, hallitanud pinnad RENSA hallit8usepesulahusega ning loputa hoolikalt.

Vana töötlemata puitpinna võid töödelda puidukaitsekrundiga WOODEX AQUA BASE enne kruntimist, vt punkti „UUS PUITPIND“. Krundi paljad puitpinnad 5 – 10 % vedeldatud kruntvärviga NORDICA PRIMER. Lase kuivada 1 – 3 ööpäeva, olenevalt ilmast.

Puhasta roostetanud metallosad terasharjaga. Pese kõik metallosad TEKNOSOLV 1621-ga ja krundi FERREX-iga.

Pinnavärvimine

Varu ühtlase pinna saavutamiseks piisav kogus värvi samasse nõusse. Nii väldid toonierinevuste tekkimise.

Sega värv hästi läbi ja kanna pindadele pintsli, värvimisharja või pritsiga 1 – 2 korda.

Värvimistingimused Ladustamine

Värvitav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus tohib olla maksimaalselt 20 % puidu kuivkaalust.

Värvimistöö ning värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %. Maalimist otseses päikesepaistes tuleb vältida.

EI TOHI KÜLMUDA!

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.