SAKU soklivärv

      

SAKU on dispersioonvärv betoonpindadele.

Soklite ja betoonpostide värvimiseks. Värv on hea leelisekindlusega ning „hingav“, lastes veeauru betoonist välja.

Toode omab betoonpindade kaitseainena CE-märgist. Lisainfo: vt järgmine lk.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 38 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/c): 40 g/l 2010. Toote LOÜ: max 40 g/l.

Kulu

3 – 6 m²/l

Tihedus

ca 1,3 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- ülevärvitav

1 h

2 - 4 h

Kuivamisprotsess aeglustub niiskes ja jahedas.

Lahusti, vahendite pesu

Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist sooja vee jaselleks otstarbeks sobiva pesuainega.

Läige

Matt

Värvitoonid

Põhivärvid 1 ja 3, toode kuulub Teknomix-toonimissüsteemi

Pakendid

0,9 L; 2,7 L; 9 L

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

BETOONPINNAD: eemalda mustus ja vana lahtine värv. Eemaldakaltsiumisoolad BETONI-PEITTAUSLIUOS-pesulahusega (veega1:1). Pärast pesu loputa veega ja lase kuivada. Ära värvi betoonienne, kui kaltsiumisoolade moodustumine pinnale on lõppenud.Kuni soolade moodustumine jätkub, pole värvimine soovitatav.

METALLOSAD: puhasta galvaniseeritud pinnad mustusest jarasvast. Traatharja roostes kohad ning krundi FERREXiga.

Värvimine

Sega korralikult enne kasutamist. Toonierinevuste vältimiseks sega korraga valmis ühele pinnale vajaminev kogus. Kanna pinnale pintsli või rulliga. Üks kiht lahjendamata värviga on piisav.

Pese töövahendid kohe pärast tööd veega. Pese enne kuivamist pindadelt ära ka pritsmed ja plekid.

Värvimistingimused

Õhu, pinna ja värvi temperatuur peavad olema üle +5 °C. Värvimist võib teostada niiske ilmaga, kuid see pikendab kuivamisaega.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.

СЕ andmed

CE-MÄRGISTUS

0809

Teknos Oy

Takkatie 3, P.O. Box 107

FI-00371 Helsinki, Finland

13

Declaration of Performance No. 0016

0809-CPD-0784

EN 1504-2:2004

Pinnakaitsevahendid – pinnakatted

Kaitstus (1.3)

Niiskuse kontroll (2.2)

Vastupidavus (8.2)

CO2 läbilaskvus

Nõue: sD (CO2) > 50 m

Veeauru läbilaskvus

Klass I: sD < 5 m

Kapillaarimavus ja vee läbilaskvus

Nõue: w < 0,1 kg/m m2h0,5

Nakketugevus tõmbetestil

Nõue: jäik süsteem tõmbega

≥ 1,0 (0,7) N/mm2

Ohtlikud koostisained

Vt ohutuskaarti

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.