SILOKSAN FACADE silikoonemulsioonvärv

       

Vesialuseline täismatt silikoonemulsioonipõhine värv mineraalpindadele.

Uued ja varem värvitus fassaadid: betoon, krohv, lubiliivtellis ja mineraalplaadid.

Lihtne pinnale kanda rulli või pihustiga. Sideaine koostis takistab värvil muutuda rabedaks UV- või soojuse toimel. SILOKSAN FACADE on veekindel, hoiab pinna puhtana ka linnakliimas ning atmosfääris olevad happelised gaasid ei korrodeeri seda.

SILOKSAN FACADE saab üle värvida samal päeval. Kui esimesele kihile on lisatud SILOKSAN geeli, siis pole nõutud eraldi kruntimist ei uutel ega varem värvitud pindadel.

Toode omab betoonpindade kaitseainena CE-märgist. Lisainfo: vt järgmine lk.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

Ca 36 mahu%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/c): 40 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 40 g/l.

Kulu

4 - 6 m²/l

Tihedus

1,5 g/ml

Kuivamisaeg +23 ºC, õhu suhteline niiskus 50 %

- tolmukuiv

- ülevärvitav

30 min

2 - 3 h

Lahusti, vahendite pesu

Vesi.

Läige

Täismatt

Värvitoonid

Põhivärvid 1 ja 3, võimalik toonida SILOKSAN-värvikaardi järgi.

Pakendid

2,7 L, 9 L, 18 L

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

UUED PINNAD: betoonpind peab olema vähemalt 4 nädalat vana. Kogu niiskus peab olema seotud, suhteline niiskus alla 97% või 4 massi%. Uued krohvipinnad peaksid kõvenema 6-8 nädalat.

Eemalda pindadelt mustus survepesuga. Vajadusel lisada pesuvette liiva või kasutada terasharja värvimiseks sobiva pinnaprofiili saamiseks. NBI Betoonpindadelt eemaldada enne värvimist tsemendiliimikiht. Kui töödeldavad pinnad sisaldavad asbesti, siis järgida vastavaid määruseid ja juhendeid.

EELNEVALT VÄRVITUD PINNAD: eemalda lahtine, nõrgalt kinnitunud või kriidistunud värv. Meetod tuleb valida vastavalt pinna tugevusele ja värvitüübile (traatharjamine, kuumsurvepesu, vesiliivapesu jne). Eemalda ka nõrgad krohvi-, pahtli- ja betooniosad. Kontrolli värvitavat pinda ja tee vajadusel parandused.

Kui pinda on tekkinud praod, siis tuleb need avada, vajadusel karestada. Teraspindadelt eemaldada rooste, kruntida nt INERTA MASTIC epovärviga. Kasuta avatud pragude ja lõhede täiteks sobival segu või pahtlit ning lase enne värvimist täielikult kõveneda.

Kruntimine

Enne kasutamist segada korralikult.

Krundi puhtad ja tugevad mineraalsed aluspinnad SILOKSAN FACADE silikoonemulsioonvärviga, millele on lisatud SILOKSAN geeli (9:1). Kruntimisel võib värvi lahjendada veega 5 %. Ka eelnevalt värvitud pinnad tuleks samal metoodil kruntida.

Värvimine

Lahjendamata SILOKSAN FACADE silikoonemlsioonvärviga.

Toonierinevuste vältimiseks sega kokku ühe pinna värvimiseks vajaminev kogus. Kui siiski tuleb kasutada erinevaid värvipartiisid, siis on soovitav üleminekuks kasutada mõlemast partiist kokku segatud värvi (nt 1:1).

Kanna pinnale pintsli, rulli või airless-pihustiga (düüs 0,017" - 0,021")

Värvimistingimused

Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ning suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.

СЕ andmed

CE-MERKINTÄ

0809

Teknos Oy

Takkatie 3, P.O. Box 107

FI-00371 Helsinki

13

Declaration of Performance No. 0018

(testitud järgmistes süsteemides:

SILOKSAN FACADE silikoonemulsioonvärv SILOKSAN GEL -lisandiga

SILOKSAN PRIMER krunt + SILOKSAN FACADE silikoonemulsioonvärv)

0809-CPD-0784

EN 1504-2:2004

Pinnakaitsevahendid - pinnakatted

Niiskuse kontroll (2.2)

Suurendab vastupidavus (8.2)

Veeauru läbilaskvus

Klass I: sD < 5 m

Kapillaarimavus ja vee läbilaskvus

Nõue: w < 0,1 kg/m m²h0,5

Nakketugevus tõmbetestil

Nõue: jäik süsteem tõmbega:

≥ 1,0 (0,7) N/mm²

Ohtlikud koostisained

Vt ohutuskaarti

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.