SILOKSAN GEL Geel

   

Vesilahustuv, polüsiloksaani sisaldav geel, mida kasutatakse koos silikoonemulsioonvärviga SILOKSAN mineraalpindadel (nn SILOKSAN-meetod). Säästab 1 – 3 eraldi kruntimist ning seega töökulusid.

Parandab aluspinna veetõrjuvust, takistades vihmavee ja pritsmete kapillaarset tungimist konstruktsioonidesse. Laseb seestpoolt auruna tuleva niiskuse läbi eriti hästi. Vähendab soolade liikumist konstruktsiooni välispinnale.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 80 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/h): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 30 g/l.

Tihedus

ca 0,9 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- puutekuiv

- pealevärvitav

1 tunni möödudes

2 - 3 tunni möödudes

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi.

Pakendid

1 L

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Vt SILOKSAN silikoonemulsioonvärvi etiketti või tootelehte.

Värvimine

Segatakse enne värvimist silikoonemulsioonvärvisse SILOKSAN suhtes 9 l värvi :1 l geeli.

Segada näiteks elektrilise värvivispliga vähemalt 5 minuti jooksul.

Värvimine sooritatakse vastavalt silikoonemulsioonvärvi SILOKSAN juhenditele.

NB! Valmis värvisegu tuleb ära kasutada sama tööpäeva jooksul (< 18 h). Värv on kasutuskõlblik ka pärast seda, kuid selle veetõrjumisvõime nõrgeneb pinnavärvi tasemele.

Kasutustingimused

Temperatuur peab olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

LADUSTAMINE

EI TOHI KÜLMUDA!

Ladustamistemperatuur peab olema alla +30 °C.

СЕ andmed

CE-MÄRGISTUS

0921

Teknos Oy

Takkatie 3, P.O. Box 107

FI-00371 Helsinki, Finland

13

Declaration of Performance No. 0017

0921-CPD-2130

EN 1504-2:2004

Pndade kaitsevahendid – hüdrofoobiline impregneerija

Protection against ingress (1.1)

Moisture control (2.1)

Increasing resistivity (8.1)

Imbsügavus

Klass II: ≥ 10 mm

Veeimavus ja leelisekindlus

Veeimavuse määr

< 7,5 % võrreldes töötlemata pinnaga

< 10 % pärast leeliseuputust

Kuivamise määr hüdrofoobselimpregneerimisel

Klass I: > 30 %

Massikadu pärast külma-sula soolastressi

Täidetud (massikadu vähemalt 20 tsükli pärast töötlemata proovist)

Ohtlikud koostisained

Vt ohutuskaarti

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.