WINTOL õlivärv

     

Leeliseline õlivärv väliste puitpindade värvimiseks.

MaalausRYL 2012 vastav värvitoodete tooterühm 471 (MaalausRYL 2001 vastav värvimisvahendite tooterühm 45.1). Läikerühm 3.

Puupinnad nagu näiteks välisseinad, otsalauad ja tuulekastid, nurga- ja voodrilauad, puitaiad ja aknaraamid.

Ei sobi dispersioonvärvkattele.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 60 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/d): 300 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 300 g/l.

Praktiline kulu

5 - 8 m²/l

Tihedus

1.2 g/ml

Kuivamisaeg, +23 °C

- vihmakindlus

- pealevärvitav

6 tunni möödudes

1 - 3 ööpäeva möödudes

Värvi kuivamine aeglustub külmades ja/või niisketes tingimustes.

Lahusti, töövahendite pesu

TEKNOSOLV 1621

Läige

Poolläikiv

Värvitoonid

Välisvärvide värvikaartide värvitoonid.

Ilmastikukindlus

Hea

Pidage meeles, et õlivärvidele on iseloomulik läike ja värvitooni muutumine aja möödudes.

HOIATUSKLAUSLID

Tutvuge ohutuskaardil kajastatud andmetega.

TÄHELEPANU! Isesüttimise ohu tõttu tuleb tootest tekkivad jäätmed, pihustustolm ja määrdunud kaltsud jms. hoida tulekindlas kohas õhukindlalt suletud nõudes või jäätmed põletada. Soovitatav on ka uputamine vette. (Vt. teavet ohutuskaardi punktis 7.1.)

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus ja kruntimine

UUED PUITPINNAD:

Töödelge pind esimesel võimalusel. Vähemalt immutamine ja kruntimine tuleks teha ehitamisega samal suvel.

Pinnad puhastatakse lahtistest osakestest, mustusest, tolmust ja hallitusest. Vajadusel kasutada RENSA hallituse eemaldamise lahust.

Kruntige pind kattes pinna WOODEX BASE puitpindasid kaitsva krundiga. Laske kuivada 1 ööpäev.

Katke puitpinnad PUUPOHJA kruntvärviga.

Peske metallosad tootega TEKNOSOLV 1621 ja kruntige need tootega FERREXILLÉ.

EELNEVALT VÄRVITUD VÕI VANAD PUITPINNAD:

Vahetage halvas seisukorras puitdetailid uute vastu välja. Eemaldage pindadelt lahtised osakesed, mustus ja tolm.

Eemaldage halvas seisukorras värvkate tervenisti. Pange tähele, et vana paksu värvikihi haarduvus aluspinnaga võib olla vähenenud, mistõttu on soovitatav vana värvikiht eemaldada, olgugi et värvkate tundub veel ühtlane olevat. Vana värvkate eemaldatakse põhiliselt kaabitsaga kraapides või terasharjaga hõõrudes, samuti kasutatakse värvi eemaldamiseks pinna kuumutamise meetodit spetsiaalse infrapuna kuumutiga. Varuvariandina võidakse vana värv eemaldada värvieemaldamise aine abil või pritspuhastamise meetodil.

Peske värvitavad pinnad RENSA värvitööde pesulahusega, hallitanud pinnad RENSA hallituse mahapesemise lahusega ja loputage pinnad korralikult üle.

Vana, töötlemata puitpinna töötlemiseks on soovitatav värvida pinnad WOODEX BASE puidukaitse krundiga enne kruntvärvi pealekandmist, vt. UUED PUITPINNAD.

Värvige haljad puitpinnad PUUPOHJA krundiga. Laske kuivada olenevalt ilmast 1 kuni 3 ööpäeva. Puhastage roostetanud metallosad terasharjaga. Peske kõik metallosad tootega TEKNOSOLV 1621 ja kruntige need tootega FERREXILLÉ.

Pindvärvimine

Valage välja ühe korraga kaetava pinna jaoks piisav kogus värvi. Sellisel moelväldite toonierinevuse tekkimist.

Segage värv korralikult läbi ja katke pind pintsli või värvipritsiga 1 - 2 korda.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv.

Puidu niiskus ei tohi ületada 20 % puidu kuivmassist.

Värvimistööde ja värvi kuivamise ajal peab õhu, värvitavate pindade ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus peab jääma alla 80 %.

Vältida värvimist otsese päikesekiirguse käes.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.