KIRJO AQUA plekkkatusevärv

      

Vesilahustuv, akrülaadipõhine korrosioonivastase pigmendiga plekk-katusevärv.

MaalausRYL 2012-le vastavad värvimistootegrupid 441, 443, 446 ja 448 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupp 36.1). Läikegrupp 5, matt.

Uute värvimata tsingitud/galvaniseeritud plekk- ja teraspindade värvimiseks ning varem alküüd- või akrülaatvärvidega värvitud plekk-katuste hooldevärvimiseks.

KIRJO AQUA sobib ka tööstuslikult värvitud teraslehtede hooldusvärvimiseks: polüuretaan-, PURAL-, PUREX-, polüester, akrüül- ja PVC-plastisol-pinnakatted.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 38 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/i): 140 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 140 g/l.

Praktiline kulu

7 – 8 m2/l, ca µm kuivkile, ühekordne värvimine pintsliga.

Tihedus

ca 1,2 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC, suht. õhuniiskus 50 %

- tolmukuiv

- pealevärvitav

1 tunni möödudes

8 tunni möödudes

Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes õhus.

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist sooja vee ja sobiva pesuainega.

Läige

Matt

Värvitoonid

Põhivärvid 1 ja 3, mida võib toonida toonimispastadega plekk-katuse- ja välisvärvikaartide toonidesse.

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

TSINKPLEKKKATUSED JA MUUD VÄRVIMATA TSINGITUD PINNAD: Tsingitud plekipind pestakse enne värvimist pesuainega PELTIPESU vastavalt selle juhendile ning loputatakse hoolikalt puhta veega. NB! Pesuaine ei tohi värvitavale pinnale kuivada. Võimalik rooste eemaldatakse, näiteks terasharjaga.

HOOLDEVÄRVIMINE: Kogu vana kestendav ja halvasti kinni olev värv ning rooste eemaldatakse kaabitsa, terasharja ja/või vastava masinaga. Kui kogu värv on või oletatavasti on halvasti kinni (näiteks pinnal on mitmes kohas kestendavaid kohti), siis see eemaldatakse mehaaniliselt või värvieemaldusainega. Bituumenvärvid ja tõrvad eemaldatakse enne KIRJO AQUA-ga värvimist täielikult. Pind pestakse pesuainega PELTIPESU ja loputatakse puhta veega. NB! Pesuaine ei tohi värvitavale pinnale kuivada.

HOOLDEVÄRVIMINE: tööstuslikult kaetud plekkpinnad – polüuretaan-, PURAL-, PUREX-, polüester-, akrüül-, ja PVC-plastisol-pinnakatted: Vana pinnakatte tüüp ja KIRJO AQUA sobivus selle hooldevärvimiseks tuleb enne värvimist välja selgitada. Sobivust ja nakkuvust saab vajaduse korral selgeks teha proovivärvimisega. Kontrollida tuleb ka tööstusliku pinnakatte seisukorda ja nakkuvust plekiga. Kui vana pinnakate on oluliselt vigastatud, luitunud, pragunev või tuleb suutelt pindadelt lahti, tuleb see enne KIRJO AQUA-ga värvimist täielikult eemaldada. Vana ja halvasti kinni oleva pinnakatte lahtitulekut ei ole võimalik hooldevärvimisega peatada.

Kruntimine

KIRJO AQUA kantakse otse puhtale tsingitud ja galvaniseeritud pinnale, samuti hoolikalt pestud vanadele alküüd- või akrülaatvärvidele ning tööstuslikele pinnakatetele. Roostest puhastatud paljaste teraspindade kruntimiseks kasutatakse roostetõrjevärvi FERREX.

Värvimine

Värv segatakse enne kasutamist hoolikalt läbi. Vajaduse korral vedeldatakse värvi 5 – 15 mahuprotsenti.

UUED VÄRVIMATA PINNAD: Värv kantakse peale pintsli, nn katuseharja või kõrgsurvepritsiga. Pintsliga värvides kantakse värv pinnale kaks korda, kuivkile paksus 2 x 40 µm. Pritsiga värvides võib 80 µm kogupaksuse (märgkile paksus ca 210 µm) värvida ühekorraga. Kõrgsurvepritsi soovitatav düüs on 0,015 – 0,019".

HOOLDEVÄRVIMINE: Eelnevalt puhastatud ja roosteta vigased kohad värvitakse KIRJO AQUA-ga. Rohkest roostest puhastatud teraspindade kruntimiseks kasutatakse roostetõrjevärvi FERREX. Katus värvitakse tervenisti üle KIRJO AQUAGA, kuivkile paksus ca 40 µm. Kaks korda ülevärvimist soovitatakse ainult siis, kui katuse värvitoon muutub.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal (silmas tuleb pidada ka värvimisele järgneva öö temperatuuri) peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10 °C ning suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Kui värvitava pinna temperatuur tõuseb üle +40 °C, halvenevad värvi katvus ja nakkuvus aluspinnaga. Pinna temperatuur ei tohi olla üle +40 °C, et tootes sisalduv vesi liiga kiiresti ei aurustuks. Sellisel juhul tekib värvipinda poore, nakkuvus halveneb ja tekivad mullid.

Ladustamine

EI TOHI KÜLMUDA!

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.