WOODEX AQUA BASE puidukaitsekrunt

     

Vesilahustuv puidukaitsekrunt väljas asuvate puitpindade kruntimiseks enne pinnatöötlust. Sisaldab väga tõhusaid sinetuse-, hallituse- ja pehkimisvastaseid aineid.

WOODEX AQUA BASE tungib sügavale puitu, moodustamata kilet ning kaitseb puitu pinnavärvi all pikka aega. MaalausRYL 2012-le vastav värvimistootegrupp 131 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupp 86).

Laud- ja palkehitiste, terrasside, paadisildade, õuemööbli jms töötlemata puitpindade kruntimiseks.

WOODEX AQUA BASE´iga krunditud puitpind tuleb töödelda võimalikult ruttu. Pinnatöötluseks sobivad Teknose puitpindade välisvärvimiseks ettenähtud vesilahustuvad ja lahustipõhised puidukaitsevahendid, läbikumavad puiduvärvid, kruntvärvid ning maja- ja mööblivärvid.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 5 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

Toode ei kuulu EL LOÜ direktiivi kohaldusalasse.

Praktiline kulu

Saelaud 8 – 10 m²/l

Höövellaud ja palk 4 – 8 m²/l

Piisavust mõjutavad muu hulgas puidu liik ja niiskusaste.

Tihedus

ca 1,0 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

ei moodusta kilet ning nii tundub pind kuivana kohe pärast aine imendumist. Pealevärvitav järgmisel päeval.

Töövahendite pesu

Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist sooja vee ja pesuainega.

Värvitoonid

Värvitu.

OHUMÄRGISTUS

Vaata ohutuskaarti.

Kasutusjuhendid

Töötlemine

WOODEX AQUA BASE kantakse puhtale ja kuivale puitpinnale pehme pintsli, värvimisharja või pritsiga, samuti puitosade vahendisse uputamisega 15 min – 12 h. Mitmetunnise uputamise tulemusena saavutatakse kõige efektiivsem kaitse pehkimise vastu.

Töötlemistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv.

Puidu niiskus tohib olla maksimaalselt 20 % puidu kuivkaalust.

Töötlemise ja kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja puidukaitsevahendi temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

LADUSTAMINE

Ei tohi külmuda. Kõige sobivam ladustamistemperatuur on +10…+25 °C.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.