WOODEX BASE puidukaitsekrunt

    

Lahustipõhine puidukaitsekrunt väljas asuvate puitpindade kruntimiseks enne pinnatöötlust. Sisaldab väga tõhusaid sinetuse-, hallituse- ja pehkimisvastaseid aineid.

WOODEX BASE imendub hästi igasugustesse puitpindadesse ning sobib ka rasvastele ja õlistele puiduliikidele nagu tamm, tiikpuu, mahagon ja nn kõvapuu.

MaalausRYL 2012-le vastav värvimistootegrupp 141 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupp 85).

Laud- ja palkehitiste, terrasside, paadisildade, õuemööbli jms töötlemata puitpindade kruntimiseks.

WOODEX BASE´iga krunditud puitpind tuleb töödelda võimalikult ruttu. Pinnatöötluseks sobivad Teknose puitpindade välisvärvimiseks ettenähtud vesilahustuvad ja lahustipõhised puidukaitsevahendid, läbikumavad puiduvärvid, kruntvärvid ning maja- ja mööblivärvid.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 5 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

Toode ei kuulu EL LOÜ direktiivi kohaldusalasse.

Praktiline kulu

Saelaud

Höövellaud ja palk

4 – 8 m²/l

8 – 10 m²/l

Piisavust mõjutavad muu hulgas puidu liik ja niiskusaste.

Tihedus

ca 0,8 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

Kruntvärv ei moodusta kilet ning nii tundub pind kuivana kohe pärast aine imendumist. WOODEX BASE on pealevärvitav või -lakitav lahustipõhise värviga 1 tunni möödudes, vesilahustuva värviga 16 tunni möödudes.

Töövahendite pesu

TEKNOSOLV 1621 (lakibensiin)

Värvitoonid

Värvitu.

OHUMÄRGISTUS

Vaata ohutuskaarti.

Kasutusjuhendid

Töötlemine

WOODEX BASE kantakse puhtale ja kuivale puitpinnale pehme pintsli, värvimisharja või pritsiga, samuti puitosade vahendisse uputamisega.

Töötlemistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv.

Puidu niiskus tohib olla maksimaalselt 20 % puidu kuivkaalust.

Töötlemise ja kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja puidukaitsevahendi temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.