WOODEX AQUA CLASSIC läbipaistev puidulasuur

      

Vesilahustuv, õlipõhine, kilet mittemoodustav läbipaistev puidulasuur väliskasutuseks. Kaitseb puitpindu niiskuse, määrdumise ning toonituna UV-kiirguse eest.

MaalausRYL 2012-le vastav värvimistootegrupp 481 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupp 80).

Uued ja varem kilet mittemoodustavate puidukaitsevahendite või läbikumavate puidukaitsevahendiga töödeldud puitpinnad, näiteks välisseinad, uksed, aknapaled, paadisillad, terrassid, piirdeaiad ja postid. Eriti soovitatav palgipindade töötlemiseks.

Ei sobi kilet moodustavate puidukaitsevahendite peale, kasvuhoonetesse, kasvulavadesse ega lautadesse.

Värvitu WOODEX AQUA CLASSIC-u kasutamine ei ole soovitatav, sest toonimine kaitseb puitu päikese UV-kiirgusest tuleneva hallinemise eest.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 23 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/f): 130 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 130 g/l.

Praktiline kulu

Saelaud 5 – 8 m²/l

Höövellaud ja palk 8 – 12 m²/l

Tihedus

ca 1,0 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

16 tundi

Lahusti, töövahendite pesu

Kasutatakse vedeldamata. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist sooja vee ja pesuainega.

Läige

Ei ole määratletud. Vahend tungib puidu pooridesse.

Värvitoonid

Värvitu ja läbikumavad värvitoonid. Lõplik värvitoon tuleb esile alles pärast pinna kuivamist.

Ilmatikukindlus

Hea

LADUSTAMINE

EI TOHI KÜLMUDA!

OHUMÄRGISTUS

Vaata ohutuskaarti.

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke, pritsimisjääke ja saastunud kaltse jne säilitada tuleohutus kohas õhukindlalt suletud nõudes või jäätmed tuleb põletada. Ka vette uputamine on soovitatav (Vt ohutuskaardi punkti 7.1).

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Töödeldavalt pinnalt eemaldatakse lahtised aineosad, mustus ja tolm teras- või juurharja või teraskaabitsaga.

Töötlemata puit on soovitatav kruntida WOODEX BASE´iga. Lastakse kuivada 1 ööpäev.

Hallitanud pinnad pestakse RENSA hallitusepesulahusega. Pärast pesu pinnad loputatakse hoolikalt veega ja lastakse kuivada.

Töötlemine

Enne kasutamist segatakse WOODEX AQUA CLASSIC hoolikalt läbi. Ühtlase pinna saamiseks varutakse piisav kogus puidukaitsevahendit samasse nõusse. Nii välditakse toonierinevuste tekkimist. Vahendit tuleb segada ka töötlemise ajal.

WOODEX AQUA CLASSIC kantakse pindadele pintsli, harja või pritsiga.

Töötlemata pind kaetakse WOODEX AQUA CLASSIC-uga 1 – 2 korda, olenevalt tooni intensiivsusest ja soovitud tulemusest.

Puidukaitsevahend kantakse ühtlaselt ja pidevalt kogu palgi või laua pikkuses, et vältida jätkukohtade tekkimist. Puitosade läbilõikepinnad töödeldakse eriti hoolikalt. Esimene töötlus on soovitatav teha pintsliga. Kui kasutatakse pritsi, viimistletakse pind pärast pintsliga.

Ainult värvitu puidukaitsevahendi kasutamine ei ole soovitatav.

WOODEX AQUA CLASSIC-uga töödeldud puitpinda võib üle värvida Teknose vee- ja lahustipõhiste läbikumavate puidukaitsevahenditega, samuti katvate puidukaitsevahendite ja majavärvidega.

Töötlemistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv.

Puidu niiskus tohib olla maksimaalselt 20 % puidu kuivkaalust.

Töötlemise ja kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja puidukaitsevahendi temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Värvimist otseses päiksepaistes tuleb vältida.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.