WOODEX CLASSIC läbipaistev puidulasuur

     

Väliskasutuseks mõeldud, hõlpsalt pindadele kantav tiksotroopne läbipaistev puidulasuur, mis imendub puitpinda, moodustamata esmase töötlemise järel ühtset kilet. Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest, aeglustades niiskuse ja päikesevalguse mõju ning pinna määrdumist.

MaalausRYL 2012-le vastav värvimistootegrupp 491 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupp 81.1).

Uued ja varem läbikumava puidulasuuriga töödeldud puitpinnad, näiteks palkpinnad, seinad, uksed, aknapaled, paadisillad ja piirdeaiad.

Ei sobi kilet moodustavate puidukaitsevahendite peale, kasvuhoonetesse, kasvulavadesse ega lautadesse. Ei sobi kasutamiseks siseruumides.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 18 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/f): 700 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 700 g/l.

Praktiline kulu

Saelaud

Höövellaud ja palk

5 – 8 m²/l

8 – 12 m²/l

Tihedus

ca 0,8 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

Pinda võib uuesti töödelda järgmisel päeval.

Töövahendite pesu

TEKNOSOLV 1621.

Läige

Ei ole määratletud. Vahend tungib puidu pooridesse.

Värvitoonid

Värvitu ja läbikumavad värvitoonid. Ainult värvitu puidukaitsevahendi kasutamine ei ole soovitatav, sest selle ilmastikukindlus on piiratud

Ilmatikukindlus

Väga hea.

OHUMÄRGISTUS

Vaata ohutuskaarti.

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke, pritsimisjääke ja saastunud kaltse jne säilitada tuleohutus kohas õhukindlalt suletud nõudes või jäätmed tuleb põletada. Ka vette uputamine on soovitatav (Vt ohutuskaardi punkti 7.1).

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Töödeldavalt pinnalt eemaldatakse lahtised aineosad, mustus ja tolm teras- või juurharja või teraskaabitsaga.

Hallitanud pinnad pestakse RENSA hallitusepesulahusega. Pärast pesu pinnad loputatakse hoolikalt veega ja lastakse kuivada.

Läbikumav puidukaitsevahend WOODEX CLASSIC segatakse enne kasutamist ja kasutamise ajal hoolikalt. Vahend kantakse pindadele pintsli, harja või pritsiga.

Vahend kantakse ühtlaselt ja pidevalt kogu palgi või laua pikkuses, et vältida jätkukohtade tekkimist. Puitosade otsad töödeldakse eriti hoolikalt. Kui kasutatakse pritsi, viimistletakse pinnad pärast pintsliga.

Töötlemata puit on soovitatav kruntida WOODEX BASE´iga.

Ainult värvitu läbikumava puidukaitsevahendi kasutamine ei ole soovitatav, sest selle ilmastikukindlus on piiratud.

Töötlemistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv.

Töötlemise ja kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja puidukaitsevahendi temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.