WOODEX EKO läbipaistev erilasuur

      

WOODEX EKO on vesilahustuv õlipõhine läbipaistev erilasuur puidule. Seda on hõlbus pintsliga pindadele kanda, see ei valgu ega tekita värvides pritsmeid ning kaitseb puitu efektiivselt niiskuse, määrdumise ning toonituna päikese UV-kiirguse eest.

MaalausRYL 2012-le vastavad värvimistootegrupid 482 ja 485 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupp 80).

Uued ja varem läbikumava puidukaitsevahendiga või läbikumava puiduvärviga töödeldud välispinnad, näiteks laud- ja palkseinad, voodrilauad, uksed, aknapaled ja piirdeaiad. Sobib ka väärispuidu töötlemiseks ja surveimmutatud puidule.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 30 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/e): 130 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 130 g/l.

Praktiline kulu

Saelaud

Höövellaud ja palk

5 – 8 m²/l

8 – 12 m²/l

Tihedus

ca 1,0 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

ca 1 ööpäev, olenevalt aluspinnast ja pealekantud vahendi kogusest.

Kuivamine aeglustub külmas ja niiskes keskkonnas.

Lahusti, töövahendite pesu

Vajaduse korral vedeldatakse veega. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist sooja vee ja pesuainega.

Läige

Poolläikiv

Värvitoonid

Värvitu ja läbikumavad värvitoonid. Lõplik toon tuleb esile pärast pinna kuivamist.

Ilmatikukindlus

Väga hea.

OHUMÄRGISTUS

Vaata ohutuskaarti.

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke, pritsimisjääke ja saastunud kaltse jne säilitada tuleohutus kohas õhukindlalt suletud nõudes või jäätmed tuleb põletada. Ka vette uputamine on soovitatav (Vt ohutuskaardi punkti 7.1).

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

UUED PUITPINNAD:

Pinnalt eemaldatakse lahtised aineosad, mustus, tolm ja hallitus. Vajaduse korral kasutatakse RENSA maalripesulahust ning hallitanud pindade puhul RENSA hallitusepesulahust.

Palgipinnad krunditakse enne põhitöötlust WOODEX AQUA BASE´iga ning neil lastakse üks ööpäev kuivada.

VAREM LÄBIKUMAVA PUIDUKAITSEVAHENDI VÕI LÄBIKUMAVA PUIDUVÄRVIGA TÖÖDELDUD PIND:

Aluspinnalt eemaldatakse lahtised aineosad, mustus ja tolm. Vajaduse korral kasutatakse RENSA maalripesulahust.

Lahtine ja halvasti kinni olev vana puidukaitsevahend ning puidu karvane pinnakiht eemaldatakse näiteks terasharja või -kaabitsaga.

Hallitanud pinnad pestakse RENSA hallitusepesulahusega. Pärast pesu pinnad loputatakse hoolikalt veega ja lastakse kuivada.

Surveimmutatud puidul lastakse kliimaga kohaneda vähemalt ½ aastat, enne kui see töödeldakse WOODEKS EKO-ga.

Töötlemine

Enne kasutamist segatakse puidukaitsevahend hoolikalt läbi.

Enne põhitöötlemist peaks vahendit proovima töödeldavale pinnale vastaval proovipinnal.

Puidu poorsus ja imavus, töötlemiskordade arv ja töötlemisviis mõjutavad lõpptulemust.

Saelaua ja höövellaua pind on ühekordse töötlemise järel erinevad, kuigi on kasutatud vahendit samast purgist.

Pinnad töödeldakse WOODEKS EKO-ga üks või kaks korda, olenevalt tooni intensiivsusest ja soovitud lõpptulemusest. Puitosade otsad töödeldakse eriti hoolikalt. Kui soovitakse säilitada vanade puitpindade tumedat tooni, võib kasutatavasse toonitud vahendisse segada värvitut WOODEX EKO-t. Segada tuleb väga hoolikalt. Ainult värvitu puidukaitsevahendi kasutamine ei ole soovitatav, sest selle ilmastikukindlus on piiratud.

WOODEX EKO kantakse pindadele pintsli, harja või pritsiga.

Kõrgsurvepritsi sobiv düüs on 0,013 – 0,017".

Töötlemistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Töötlemise ja kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja puidukaitsevahendi temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla.

LADUSTAMINE

EI TOHI KÜLMUDA!

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.