WOODEX AQUA SOLID kattev puidulasuur

      

Vesilahustuv, akrülaadi-/alküüdipõhine kattev puidulasuur väliskasutuseks. MaalausRYL 2012-le vastav värvimistootegrupp 463 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupp 83).

Vanade luitunud puidulasuuridega töödeldud pindade uuendamiseks. Vana ja uue puidulasuuriga töödeldud pinna värvitooni ühtlustamine. Sobib ka uutele ja surveimmutatud puitpindadele. Tüüpilised kasutuskohad on seinad, voodrilauad, piirdeaiad, aknapaled jne. Palgipindadele soovitame läbikumavat puidulasuuri WOODEX AQUA CLASSIC.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 40 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/e): 130 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 130 g/l.

Praktiline kulu

Saelaud

Höövellaud ja palk

5 – 8 m²/l

8 – 10 m²/l

Tihedus

ca 1,2 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- pealevärvitav

12 tunni möödudes. Kuivamine aeglustub külmas ja/või niiskes keskkonnas.

Lahusti, töövahendite pesu

Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist sooja vee ja pesuainega.

Läige

Poolmatt

Värvitoonid

Värvi võib toonida Teknomix toonimissüsteemiga.

Ilmastikukindlus

Hea

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus ja kruntimine

UUS PUITPIND:

Puitpind tuleb kaitsta võimalikult ruttu, kui see satub ilmastikukoormuse alla. Vähemalt eeltöötlus, immutamine ja kruntimine oleks hea teha juba ehitussuvel.

Töödeldavalt pinnalt eemaldatakse lahtised aineosad, mustus ja tolm. Vajaduse korral kasutatakse RENSA maalripesulahust ja hallitanud pindadel RENDA hallitusepesulahust. Pesuvahend kantakse harjaga pindadele ja lastakse mõjuda võimalikult kaua, kuid siiski nii, et pind ei jõua kuivada. Seejärel loputatakse pind puhta veega ja lastakse täielikult kuivada.

Puitpind krunditakse värvitu puidukaitsekrundiga WOODEX AQUA BASE. Lastakse kuivada 1 ööpäev. Pealekandmine pintsli või pritsiga. Puitosade lõikepinnad tuleb töödelda eriti hoolikalt.

Eeltöödeldud puitpind krunditakse 10 mahu-% vedeldatud WOODEX AQUA SOLID-iga. Lastakse kuivada 12 h. Kantakse pindadele pintsliga. Kui kasutatakse pritsi, viimistletakse märg värvipind pintsliga. Kauakestvama pinna saamiseks võib kasutada kruntimiseks ka kruntvärvi NORDICA PRIMER. Kuivamisaeg on 1 – 3 ööpäeva, olenevalt temperatuurist ja õhuniiskusest. P uidu lõikepinnad tuleb töödelda eriti hoolikalt.

VAREM VÄRVITUD/PUIDULASUURIGA TÖÖDELDUD VÕI VANA PUITPIND:

Halvas seisukorras olevad puitosad vahetatakse välja. Lahtised aineosad, lahtine või halvasti kinni olev vana värv või puidukaitsevahend, halliks tõmbunud või karvane pinnakiht eemaldatakse näiteks kaabitsa, terasharja või infrapunasoojendi abil. Puitpinna asjatut vigastamist tuleb vältida. Vana paksu värvikihi nakkuvus aluspinnaga võib olla halvenenud sel määral, et värv tuleb eemaldada, kuigi selle pind näib tervena.

Vana värvipind pestakse RENSA maalripesulahusega ja hallitanud pinnad RENSA hallitusepesulahusega. Pesuaine kantakse pinnale harjaga ning lastakse mõjuda võimalikult kaua, siiski nii, et pind ei jõua kuivada. Seejärel loputatakse pind hoolikalt puhta veega ja lastakse täielikult kuivada. Pesemisel tuleb vältida puitkonstruktsioonide liigset niisutamist.

Vigastatud kohtade paljas puitpind krunditakse WOODEX AQUA BASE´iga. Lastakse kuivada 1 ööpäev. Töödeldud vigastatud kohad krunditakse ca 10 mahu-% vedeldatud WOODEX AQUA SOLID-iga. Lastakse kuivada 12 h.

Pinnavärvimine

Enne kasutamist segatakse värv hoolikalt läbi.

Värvi vedeldatakse vajaduse korral 1 – 15 mahu-%. Vedeldamine aeglustab teatud määral värvi kuivamist ja lihtsustab seega värvimist sooja ilmaga. Vedeldamine võib aga samal ajal halvendada värvi katvust.

Suurte ühtlaste pindade värvimisel tuleb toonierinevuste vältimiseks varuda kogu pinnale piisav värvikogus samast partiist ja/või segada piisavalt värvi samasse nõusse.

WOODEX AQUA SOLID kantakse pindadele pintsliga. Kui kasutatakse pritsi, viimistletakse märg värvipind pintsliga. Kõrgsuvepritsi soovitatav düüs on 0,017 – 0,021".

Krunditud või varem värvitud pinnad värvitakse üle 1 – 2 korda, olenevalt pinna karedusest, aluspinna värvitoonist ja/või värvitooni katvusest. Palgipindadel tuleks vältida liiga pakse värvikilesid.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv.

Puidu niiskus tohib olla maksimaalselt 20 % puidu kuivkaalust.

Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Värvimist otseses päikesepaistes tuleb vältida.

Kui värvitava pinna temperatuur tõuseb üle +40 °C, võivad värvi katvus- ja nakkeomadused halveneda.

LISATEAVET

Ladustada jahedas ruumis, tihedalt suletud nõudes.

EI TOHI KÜLMUDA!

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.