WOODEX AQUA WOOD OIL puiduõli

      

Vesilahustuv, sügavale puitu imenduv toonitav puiduõli.

MaalausRYL 2012-le vastavad värvimistootegrupp 721 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupp 89.4).

Toode on mõeldud peamiselt väljas olevate eksootilisest puidust ja männist valmistatud õuemööbli kaitsmiseks. Niisugused puiduliigid on tiikpuu, nn kõvapuu, tamm ja mahagon. Muud kasutuskohad on paadisillad, piirdeaiad, restid ja uksed. WOODEX AQUA WOOD takistab niiskuse imendumist, puidu lõhenemist ja määrdumist.

Ei sobi kasvuhoonetesse, kasvulavadesse ega loomapidamishoonetesse.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 22 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

Toode ei kuulu EL LOÜ kohaldamisalasse.

Praktiline kulu

Saelaud

Höövellaud

5 – 8 m²/l

8 – 10 m²/l

Tihedus

ca 1,0 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- kuiv

6 tunni möödudes

1 ööpäeva möödudes

Pinna mehaanilist koormust tuleb siiski esimestel päevadel vältida. Võimalik järgmine kiht on pealekantav ca ööpäeva möödudes.

Lahusti töövahendite pesu

Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist sooja vee ja pesuainega.

Läige

Imendub puitu ning tavaliselt ei moodusta nähtavat kilet.

Värvitoonid

Värvitu, pruun ja läbikumavad toonid.

Ilmastikukindlus

Pidevalt ilmastikukoormuse mõju all olevad pinnad töödeldakse uuesti iga aasta või vastavalt vajadusele.

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Pinnalt eemaldatakse lahtised aineosad, mustus ja tolm. Vajaduse korral kasutatakse RENSA maalripesulahust ning hallitanud pindadel RENSA hallitusepesulahust. Pärast pesu loputatakse pinnad hoolikalt veega ja lastakse kuivada.

Soovitame, et eksootilistest puiduliikidest valmistatud mööbliesemed lastaks enne töötlemist „kohaneda“ ilmastikuolude ja vihmaga vähemalt 2 nädalat. Töötlemata puit on soovitatav kruntida värvitu WOODEX AQUA BASE´iga.

Vanad värvi- või lakikihid tuleb enne töötlemist eemaldada.

Töötlemine

Purgi sisu segatakse enne pindadele kandmist hoolikalt läbi. WOODEX AQUA WOOD OIL kantakse pindadele pintsli, käsna või pritsiga. Ka puitosade uputamine õlisse on võimalik.

Puituõli võib vedeldada 10 – 30 % imendumise parandamiseks. Töötlemist korratakse puidu kvaliteedist olenevalt, kuni pind enam õli ei ima. Võimalik liigne õli pühitakse maha lapiga umbes 30 minuti möödudes pealekandmisest.

Töötlemistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu suhteline niiskus peab olema alla 20 % puidu kuivkaalust.

Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja toote temperatuur olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %. Töötlemist intensiivses päikesepaistes või niiske ilmaga tuleb vältida.

Ladustamine

Ei tohi külmuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.