WOODEX WOOD OIL puiduõli

     

Väliskasutuseks mõeldud lahustipõhine, hästi imenduv ja kuivav õli.

MaalausRYL 2012-le vastavad värvimistootegrupp 741 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupp 89.4).

Kasutatakse uue ja surveimmutatud või imbuva puidukaitsevahendiga töödeldud puidu, samuti tiikpuu, tamme, mahagoni ja nn kõvapuu pinnatöötluseks. Tüüpilised kasutuskohad on aiamööbel, paadisillad, piirdeaiad, restid ja uksed. Toode kaitseb puitu luitumise, lõhenemise ja määrdumise eest. Parima vastupidavuse saavutamiseks on soovitatav töödelda puitpinnad WOODEX WOOD OIL-iga iga aasta.

Ei sobi kasvuhoonetesse, kasvulavadesse ega loomapidamishoontesse.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 30 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

Toode ei kuulu EL LOÜ kohaldamisalasse.

Praktiline kulu

Saelaud

Höövellaud

5 – 8 m²/l

8 – 10 m²/l

Tihedus

ca 0,85 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC

- puutekuiv

- kuiv

8 tunni möödudes

1 ööpäeva möödudes

Lahusti, töövahendite pesu

Kasutatakse vedeldamata. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist TEKNOSOLV 1621-ga.

Läige

Imendub puitu ning tavaliselt ei moodusta nähtavat kilet.

Värvitoonid

Värvitu, pruun, hall ja läbikumavad toonid.

Ilmastikukindlus

Pidevalt ilmastikukoormuse mõju all olevad pinnad töödeldakse uuesti kord aastas.

OHUMÄRGISTUS

Vaata ohutuskaarti.

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke, pritsimisjääke ja saastunud kaltse jne säilitada tuleohutus kohas õhukindlalt suletud nõudes või jäätmed tuleb põletada. Ka vette uputamine on soovitatav (Vt ohutuskaardi punkti 7.1).

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Pinnalt eemaldatakse lahtised aineosad, mustus ja tolm. Vajaduse korral kasutatakse RENSA maalripesulahust ning hallitanud pindadel RENSA hallitusepesulahust. Pärast pesu loputatakse pinnad hoolikalt veega ja lastakse kuivada.

Vanad värvi- ja lakikihid tuleb enne töötlemist eemaldada.

Töötlemine

Toodet tuleb segada korduvalt kuni purgi põhjani ka kasutamise ajal. WOODEX WOOD OIL kantakse pindadele pintsli, käsna või pritsiga. Ka täielik uputamine tootesse on võimalik. Töötlemist korratakse olenevalt puidu liigist, kuni selle pind enam vahendit ei ima. Võimalik imendumata õli pühitakse pinnalt maha umbes 30 minuti möödudes selle pealekandmisest.

Töötlemistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu suhteline niiskus peab olema alla 20 % puidu kuivkaalust.

Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja toote temperatuur olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.