WOODEX HARDWOOD OIL pruun väärispuiduõli

     

Lahustipõhine impregneeriv ja kuivatav õli välistöödeks

Kasutatakse uue ja toonitud väärispuidu (sh tiik, tamm ja mahagon) ja termotöödeldud puidu õlitamiseks. Pruun õli taastab väärispuidu algse tooni. Tüüpilised kasutuskohad on aiamööbel, paadisillad, tarad, lillerestid ja uksed. Kaitseb puitu kuivamise, lõhenemise ja määrdumise eest. Parima kaitse annab igaaastane korduv õlitamine. Ei sobi kasvuhoonetele, lautadesse ega tallidesse.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

Ca 35 mahu%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

Toode ei kuulu EL LOÜ direktiivi alla.

Praktiline kulu

Saetud pind

Hööveldatud pind

5 - 8 m²/l

8 - 10 m²/l

Tihedus

Ca 0,85 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

-puudutuskuiv

-kuiv

8 h

24 h

Lahusti, vahendite pesu

Kasutatakse lahjendamata kujul. Töövahendid pestakse kohe pärast tööd TEKNOSOLV 1621-ga

Värvitoonid

Pruun

Ilmastikukindlus

Pidevalt ilmastikumõjude all olevate pindade puhul vajab korduvat töötlemist üks kord aastas

Ohutusteave

Vt. ohutuskaarti.NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke ja tootega saastunud esemeid hoida õhukindlates konteinerites, või põletada. Soovitatakse ka vees immutada. (Ohutuskaart pt. 7.1).

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Eemalda töödeldavalt pinnalt töötlemisjäägid, mustus ja tolm. Vajaduasel kasuta RENSA MAALARINPESU-lahust. Pese hallitanud pinnad RENSA HOMEPESU-lahusega. Loputa veega ja lase kuivada. Eemalda enne töötlemist vanad värvi- ja lakikihid.

Värvimine

Sega enne kasutamist korralikult. Kanna pinnale pintsli või käsnaga. Kasutatakse ka kastmismeetodit.

Kanna pinnale õli kuni küllastumiseni. Eemalda üleliigne õli 30 min jooksul pärast pinnale kandmist.

Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu suhteline niiskus peab olema alla 20 % puidu kuivkaalust.

Töötlemise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja toote temperatuur olema üle +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.