BIORA BALANCE täismatt sisustusvärv

       

Toonitav akrülaatvärv kuivade siseruumide värvimiseks.

MaalausRYL 2012-le vastav värvimistootegrupp 312 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupp 32). Läikegrupp 6, täismatt.

Toode vastab ehitusmaterjalide saasteklassile M1.

Sobib siseseinte ja -lagede värvimiseks näiteks laste-, magamis- ja elutubades ning muudes vastavates ruumides.

BIORA BALANCE'iga võib värvida betoon-, krohvi-, pahtli-, tellis- ja ehitusplaadipindasid. Lisaks sellele sobib BIORA BALANCE vanade alküüd- ja dispersioonvärvipindade ülevärvimiseks.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 37 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 30 g/l.

Praktiline kulu

Varem värvitud pind

Pahtel ja puitkiudplaat

Betoon- ja krohvipind

7 - 10 m²/l

6 - 8 m²/l

4 - 7 m²/l

Tihedus

ca 1,4 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC, suht. õhuniiskus 50 %

- tolmukuiv

- pealevärvitav

1 tunni möödudes

2 tunni möödudes

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist sooja vee ja pesuainega.

Läige

Täismatt

Värvitoonid

Kaks põhivärvi mida võib toonida kõigisse sisevärvikaartide toonidesse.

Pesu- ja kulumiskindlus

Värvipinna mehaaniline kulumiskindlus on keskmine.

Klassifikatsiooni SFS-EN 13300 järgi märghõõrdekindluse klass on 2 (ISO 11998).

Talub üle 10000 harjamiskorra, SFS 3755.

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.

Varem värvitud pinnad pestakse RENSA maalripesulahusega ja loputatakse hoolikalt veega.

Kõvad ja läikivad pinnad lihvitakse matiks ja lihvimistolm eemaldatakse.

Pinna konarused tasandatakse sobiva SILORA sarja pahtliga. Kuivanud pahtel lihvitakse ja tolm eemaldatakse.

Värvimine

Teraspinnad krunditakse nakkekruntvärviga FUTURA 3.

Muud uued ja varem värvitud pinnad krunditakse krunt- ja laevärviga BIORA 3 või värvitakse otse BIORA BALANCE´iga.

Värv segatakse enne kasutamist hoolikalt läbi.

Vajaduse korral vedeldatakse värvi veega.

Varu ühtlase pinna saamiseks piisav kogus värvi samasse nõusse. Nii väldid toonierinevuste tekkimise.

Värv kantakse pindadele rulli, pritsi või pintsliga 1 – 2 korda.

Õhuvaba pritsi sobiv düüs on 0,017 – 0,032".

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ning värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Tuulutamine värvimistöö ja värvi kuivamise ajal kiirendab värvi kuivamist.

Ladustamine

EI TOHI KÜLMUDA!

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.