FUTURA AQUA 3 nakkekruntvärv

        

Vesilahustuv täismatt alküüdipõhine nakkekruntvärv puit- ja galvaniseeritud metallpindade värvimiseks siseruumides, samuti puitpindade värvimiseks välitingimustes.

MaalausRYL 2012 vastavad värvimistoodete tooterühmad 215 ja 216 (MaalausRYL 2001 värvimisvahendite tooterühm18). Läikerühm 6.

Sobib nakkekruntvärviks puit- ja ehitusplaatidest pindadele nagu ka roostevabadele metallpindadele: uste, aknaraamide, kappide, liistude, plaatide ja plaatlagede ning näit. ventilatsioonikanalite, radiaatorite ja torustike kruntvärvimiseks.

Välitingimustes sobib FUTURA AQUA 3 puidust aknaraamide, uste, rõdupiirete, aiamööbli jne. kruntvärvimiseks.

Siseruumides sobib FUTURA AQUA 3 ka krohv- ja pahtelpindade kruntvärvimiseks kohtades, kus alusvärvilt eeldatakse eriti suurt vastupidavust ja siledust, nagu näiteks aknalauad ja aknaraamid, samuti erilist tähelepanu nõudvates kohtades nagu näiteks trepiruumide seinapinnad.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 40 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/d): 130 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 130 g/l. EU LOÜ piirarv (kat A/i): 140 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 140 g/l.

Praktiline kulu

ca 8 – 10 m²/l

Tihedus

ca 1,3 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- pealevärvitav

1 tunni möödudes

6 tunni möödudes

Värvi kuivamine aeglustub külmades ja/või niisketes tingimustes.

Lahusti töövahendite pesu

Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist sooja vee ja ja selleks otstarbeks sobiva pesuainega puhtaks.

Läige

Täismatt

Värvitoonid

Valge ja põhivärv 3. Võimalik toonimine toonimispastadega sisevärvikaartide värvitoonidesse. Värvitooni täpsus on ligikaudne.

OHUMÄRGISTUS

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke, pritsimisjääke ja saastunud kaltse jne säilitada tuleohutus kohas õhukindlalt suletud nõudes või jäätmed tuleb põletada. Ka vette uputamine on soovitatav (Vt ohutuskaardi punkti 7.1).

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Värvimata pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.

Eelnevalt värvitud pinnad pestakse RENSA maalripesuvahendiga ja loputatakse hoolikalt veega.

Kõvad või läikivad pinnad lihvitakse matiks ja lihvimistolm eemaldatakse. Õõnsused ja muud ebatasasused tasandatakse SILORA A snicker-silendajaga.

Värvimine

FUTURA AQUA 3 sobib nakkekruntvärviks puitpindadele nii sise- kui ka välitingimustes, samuti tsingitud, galvaniseeritud ja eelnevalt värvitud metallpindadele siseruumides.

Enne kasutamist segatakse värv hoolikalt läbi.

Värvi vedeldatakse vajaduse korral veega 5 – 15 mahuprotsenti.

Värv kantakse pindadele lakipintsliga, mohäärrulliga, värvimistallaga või värvipritsiga üks kuni kaks korda. Sileda pinna nagu näiteks lakitud ukse värvimisel võidakse rullijälg tasandada siluriga, värvimistallaga või lakipintsliga.

Kõrgsurvepritsi sobiv düüs on 0,011 – 0,013".

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema üle +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %. Vähene niiskus ja/või temperatuur üle 21 °C kiirendavad värvi kuivamist. Õhu niisutamine ja/või temperatuuri alandamine tööruumis muudavad värvimistöö kergemaks.

Õhutamine pärast värvimist kiirendab värvi kuivamist.

Ladustamine

Ei tohi külmuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.