FUTURA AQUA 80 läikiv mööblivärv

         

Vesilahuseline uretaan-alküüd kruntvärv kasutamiseks teisaldatava- ja statsionaarse inventari värvimiseks sise- ja välitingimustes.

MaalausRYL 2012 vastavad värvimistoodete tooterühmad 321, 322 ja 466 (MaalausRYL 2001 värvimisvahendite tooterühmad 40.9 ja 41). Läikerühm 2, läikiv.

Sisetingimustes sobib FUTURA AQUA 80 kruntvärvitud ja varasemalt alküüdvärvidega värvitud puit-, metall- samuti ehitusplaatpindade värvimiseks: uksed, aknaraamid, kapid, liistud, plaadid ja laeplaadid nagu ka näiteks ventilatsioonikanalite, trepipiirete, radiaatorite ja torustike värvimiseks.

Välitingimustes sobib FUTURA AQUA 80 kruntvärvitud aknaraamide, uste ja aiamööbli jms. värvimiseks.

Sisetingimustes sobib FUTURA AQUA 80 muuhulgas ka FUTURA AQUA 3 nakkekruntvärviga krunditud krohv- ja pahtelpindade värvimiseks, nagu näiteks aknalauad ja aknaraamid, samuti erilist tähelepanu nõudvates kohtades nagu näiteks trepiruumide seinapinnad.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 40 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/d): 130 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 130 g/l.

Praktiline kulu

ca 8 – 10 m²/l

Tihedus

ca 1,2 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- pealevärvitav

- läbikuiv

1 tunni möödudes

14 tunni möödudes

2 – 3 ööpäeva möödudes

Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes õhus.

Toode saavutab lõpliku kõvaduse ja vastupidavuse normaaltingimustes umbes 1 kuu möödudes.

Lahusti töövahendite pesu

Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist sooja vee ja ja selleks otstarbeks sobiva pesuainega puhtaks.

Läige

Läikiv

Värvitoonid

Põhivärvid 1 ja 3, mida on võimalik toonimispastadega toonida sise- ja välisvärvikaartide värvitoonidesse.

OHUMÄRGISTUS

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke, pritsimisjääke ja saastunud kaltse jne säilitada tuleohutus kohas õhukindlalt suletud nõudes või jäätmed tuleb põletada. Ka vette uputamine on soovitatav (Vt ohutuskaardi punkti 7.1).

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.

Varem värvitud pinnad pestakse RENSA maalripesulahusega ja loputatakse hoolikalt veega.

Kõvad või läikivad pinnad lihvitakse matiks ning lihvimistolm eemaldatakse.

Tühemikud ja muud konarused pahteldatakse Snickeri-pahtliga SILORA A.

Kruntimine

Puitpinnad ja puitkiudplaadid ning ehitusplaadid, samuti galvaniseeritud metallpinnad krunditakse nakkekruntvärviga FUTURA AQUA 3.

Roostetavad teraspinnad ning alumiinium- ja vaskpinnad krunditakse nakkekruntvärviga FUTURA 3.

Värvimine

Enne kasutamist segatakse värv hoolikalt läbi.

Värvi vedeldatakse vajaduse korral veega 5 – 15 mahuprotsenti.

Värv kantakse pindadele lakipintsli, mohäärrulli, värvimispadja või pritsiga üks või kaks korda. Siledaid pindasid, näiteks sileuksi, värvides võib rullijälgi tasandada tasanduspintsli, värvimispadja või lakipintsliga.

Kõrgsurvepritsi sobiv düüs on 0,011 – 0,013".

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema üle +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %. Vähene niiskus ja/või temperatuur üle 21 °C kiirendavad värvi kuivamist. Õhu niisutamine ja/või temperatuuri alandamine tööruumis muudavad värvimistöö kergemaks.

Õhutamine pärast värvimist kiirendab värvi kuivamist.

Ladustamine

Ei tohi külmuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.