FUTURA 3 nakkekruntvärv

         

Universaalne alküüdkruntvärv, mis sobib krunt-, lihvimis-, nakke- ja vahevärviks.

MaalausRYL 2012-le vastavad värvimistootegrupid 221, 222 ja 223 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupid 12.9 ja 40.1 ). Läikegrupp 6, täismatt.

Värv on ette nähtud sise- ja välisruumides oleva mööbli ning laast-, kiud- ja kipsplaatide kruntimiseks. Samuti on see kasutatav metallpindade (kaasa arvatud kergmetall- ja tsingitud pinnad) ning klaas-, kahhel-, PVC- ja katalüütvärvipindade kruntimiseks siseruumides. Võib kasutada ka siselagede värvimiseks.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 50 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/i): 500 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 500 g/l.

Praktiline kulu

Üks kord siledale pinnale kantuna 8 – 10 m²/l

Töötlemata laastplaadi värvimisel peab olema värvi kulu 5 – 6 m²/l

Tihedus

ca 1,4 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- pealevärvitav

2 tunni möödudes

6 tunni möödudes

Lahusti, töövahendite pesu

TEKNOSOLV 1621 või pritsiga värvimise puhul TEKNOSOLV 9500

Läige

Täismatt

Värvitoonid

Valge ja värvitu põhimaal 3. Võib toonida toonimispastadega. Toonide täpsus ei ole täielik.

OHUMÄRGISTUS

Vaata ohutuskaarti.

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke, pritsimisjääke ja saastunud kaltse jne säilitada tuleohutus kohas õhukindlalt suletud nõudes või jäätmed tuleb põletada. Ka vette uputamine on soovitatav (Vt ohutuskaardi punkti 7.1).

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Töödeldavalt pinnalt eemaldada lahtised aineosad ja tolm.Metallosadelt eemaldada rooste terasharjaga.Lahtine ja halvasti kinni olev värv eemaldatakse.Võimalikud lateksvärvid eemaldatakse täielikult.Kõvad ja läikivad pinnad lihvitakse matiks, lihvimistolm eemaldatakse.

Värvimine

Enne kasutamist segatakse värv hoolikalt läbi.

Puupindade värvimisel vedeldatakse värvi vajaduse korral 5 – 10 % TEKNOSOLV 1621-ga.

Värv kantakse pindadele pintsli, värvimisharja, rulli või pritsiga.

Õhuvaba pritsi sobiv düüs on 0,013 – 0,015".

Pritsiga värvimise puhul vedeldatakse värvi 5 – 15 mahuprotsenti TEKNOSOLV 9500-ga.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ning värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Pinnavärvimine

Pinnavärvimiseks kasutatakse FUTURA pinnavärve või dispersioonvärvi, kui kruntvärv on kuivanud 6 tundi.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.