FUTURA 15 mööblivärv

        

Esmaklassiline, siidiselt matt, kiiresti kuivav uretaanalküüdvärv, millel on tänu sültjale konsistentsile head värvimisomadused.

MaalausRYL 2012-le vastav värvimistootegrupp 332 (Maalaus RYL 2001 värvimistarvikute grupp 40.4). Läikegrupp 4, poolmatt.

Puidust ja krunditud metallist mööbliesemete värvimine siseruumides.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 50 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

Toode ei kuulu EL LOÜ direktiivi kohaldusalasse.

Praktiline kulu

Ühekordselt siledale pinnale kantuna: 8 - 12 m²/l

Tihedus

ca 1,3 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- puutekuiv

- pealevärvitav

3 tunni möödudes

järgmisel päeval

Lahusti ja töövahendite pesu

TEKNOSOLV 1621 või pritsiga värvides TEKNOSOLV 9500.

Läige

Poolmatt

Värvitoonid

Värv võib toonida Teknomix toonimissüsteemiga

OHUMÄRGISTUS

Vaata ohutuskaarti.

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke, pritsimisjääke ja saastunud kaltse jne säilitada tuleohutus kohas õhukindlalt suletud nõudes või jäätmed tuleb põletada. Ka vette uputamine on soovitatav (Vt ohutuskaardi punkti 7.1).

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Värvitav pind peab olema puhas.Varem värvitud pinnad pestakse RENSA maalripesulahusega ja loputataksehoolikalt veega.Lahtine ja halvasti kinni olev värv eemaldatakse.Kõvad ja läikivad pinnad lihvitakse matiks ja lihvimistolm eemaldatakse.

Värvimata puitpinnad ja laastplaadipinnad ning alküüd-, õli- või katalüütvärvidega värvitud pinnad krunditakse nakkekruntvärviga FUTURA 3.

Tühemikud ja praod pahteldatakse SILORA A Snickersi pahtliga. Pind lihvitakse üle ja tolm eemaldatakse.

Siseruumides olevatelt metallpindadelt eemaldatakse vana lahtine värv kaabitsa või terasharjaga. Võimalikud roostesed kohad puhastatakse terasharjaga. Pinnad pestakse näiteks TEKNOSOLV 1621-ga. Teraspinnad krunditakse nakkekruntvärviga FUTURA 3, tsink- ja alumiiniumpinnad KIRJO-ga. Metallpinnad värvitakse 1 – 2 korda üle FUTURA 15-ga.

Värvimine

Värvi sültja konsistentsi tõttu tuleb see enne kasutamist eriti hoolikalt läbi segada.

Värv kantakse pindadele pintsli, rulli või pritsiga.

Õhuvaba pritsi sobiv düüs on 0,011 – 0,013".

Pritsiga värvimise puhul vedeldatakse värvi 5 – 15 mahuprotsenti TEKNOSOLV 9500-ga.

Võimalik järgmine värvimine sooritatakse, kui värv on kuivanud üle öö.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ning värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.