FUTURA 40 mööblivärv

         

Sültjas uretaanalküüdvärv.

MaalausRYL 2012-le vastav värvimistootegrupp 332 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupid 40.4 ja 41)). Läikegrupp 3, poolläikiv.

Sise- ja välisruumides olevate puidust ja krunditud metallist mööbliesemete pinnavärvimiseks.

Väldi tumedate toonide kasutamist väljas.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 53 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

Toode ei kuulu EL LOÜ direktiivi kohaldusalasse.

Praktiline kulu

Üks kord siledale pinnale kantuna: 8 – 12 m²/l

Tihedus

ca 1,3 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- puutekuiv

- pealevärvitav

4 tunni möödudes

järgmisel päeval

Lahusti, töövahendite pesu

TEKNOSOLV 1621 või pritsiga värvimise puhul TEKNOSOLV 9500.

Läige

Poolläikiv

Värvitoonid

Värvi võib toonida Teknomix toonimissüsteemiga.

OHUMÄRGISTUS

Vaata ohutuskaarti.

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke, pritsimisjääke ja saastunud kaltse jne säilitada tuleohutus kohas õhukindlalt suletud nõudes või jäätmed tuleb põletada. Ka vette uputamine on soovitatav (Vt ohutuskaardi punkti 7.1).

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Värvitav pind peab olema puhas.

Varem värvitud pinnad pestakse RENSA maalripesulahusega ja loputatakse hoolikalt veega.

Lahtine ja halvasti kinni olev värv eemaldatakse.

Metallpindadelt eemaldatakse rooste terasharjaga.

Kõvad ja läikivad pinnad lihvitakse matiks ja lihvimistolm eemaldatakse.

Tühimikud ja praod pahteldatakse SILORA A Snickeri puusepapahtliga. Pind lihvitakse siledaks ja lihvimistolm eemaldatakse.

Kruntimine

Metallpinnad krunditakse: teras-, alumiinium- ja tsingitud pinnad roostetõrjevärviga FERREX. Värvimata puitpinnad ja laastplaadipinnad ning alküüd-, õli- või katalüütvärvidega värvitud pinnad krunditakse nakkekruntvärviga FUTURA 3.

Värvimine

Värvi sültja konsistentsi tõttu tuleb see enne kasutamist eriti hoolikalt läbi segada.

Värv kantakse pindadele pintsli, rulli või pritsiga.

Õhuvaba pritsi sobiv düüs on 0,011 – 0,013".

Pritsiga värvimise puhul värvi vedeldatakse 5 – 15 mahuprotsenti TEKNOSOLV 9500-ga.

Võimalik järgmine värvikiht kantakse pindadele, kui värv on üle öö kuivanud.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ning värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.