EKORA 2 laevärv

       

Täismatt, täiesti lahustivaba dispersioonvärv sisetingimustesse. Toode kuulub ehitusmaterjalde emissiooniklassifikatsiooni M1-rühma.

Toodet kasutatakse kuivades siseruumides pinnavärvina: laed eluruumides, kontorites, seinad ja laed laoruumides ja tehastes.EKORA 2 sobib betoonile, krohvile, pahtlile, tellisele, puidule ja erinevatele ehitusplaatidele.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

Ca 39 mahu%

Lenduvad orgaanilised ühendid(LOÜ)

EL LOÜ (A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max 30 g/l

Praktiline kulu

Ühekordselt siledale pinnale

6 - 8 m²/l

Tihedus

Ca 1,6 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- pealevärvitav

½ h

1-2 h

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Töövahendid pesta kohe pärast tööd veega.

Läige

Täismatt.

Värvitoonid

Valge. Toonitav heledatesse toonidesse sisevärvikaardi järgi. Toonide täpsus ei ole täielik.

Pesu- ja kulumiskindlus

Värvitud pind kannatab kerget puhastamist.Märghõõrdeklass 3. EN13300 (ISO 11998)

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Puhasta uued pinnad mustusest ja tolmust.Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA MAALIPESU-lahusega ja loputa veega.

Matista läikega pinnad liivapaberiga ja eemalda tolm.Eemalda kogu vana värv pindadelt, mis on eelnevalt värvitud liim- või lubivärvidega.Pritspahtellaed, mis ei ole veekindlad, tuleks kruntida lahustipõhise nakkekrundiga FUTURA 3.

Pinna konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA- või TEKNOSPRO BREPLASTA-sarjadest. Lihvi pahtel ja eemalda lihvimistolm.

Kruntimine

Puidu oksakohtade läbitungimise vältimiseks kasuta FUTURA 3 nakkekrunti. Metallpinnad krundi FUTURA 3 nakkekrundiga.

Värvimine

Sega värvi enne kasutamist korralikult. Vedelda vajadusel veega. Kanna pinnale pintsli, rulli või pihustiga.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema vähemalt +5 °C ning suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Hea ventilatsioon värvimise ajal kiirendab kuivamist.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.