KOLIBRI SAND dekoratiivpinnakate

      

Akrülaatdispersioonil põhinev kergdekoratiivpinnakate.

MaalausRYL 2012-le vastav värvimistootegrupp 316 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupp 37). Läikegrupp 6.

KOLIBRI SAND on mõeldud kuivade siseruumide seina- ja laepindade kaunistamiseks. Selle niiskuskindlus piisab ka kergelt niiskete ruumide kivipindade, näiteks saunade soemüüride katmiseks.

Aluspind võib olla uus või varem värvitud betoon-, krohv-, pahtel-, tellis- ja ehitusplaadipind.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 48 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (VOC)

EL LOÜ piirarv (kat A/l): 200 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 200 g/l.

Praktiline kulu

1 – 1,5 m²/l. Kasutamisviis, struktuur ja aluspind mõjutavad piisavust.

Tihedus

1,1 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

1 – 5 tundi. Kihi paksus mõjutab kuivamisaega.

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist sooja vee ja sobiva pesuainega.

Läige

Täismatt

Värvitoonid

Valge. Võib toonida toonimispastadega sisevärvikaartide heledatesse toonidesse. Tooni täpsus ei ole täielik.

Temperatuuritaluvus

+85 °C.

Karedusaste

Keskmiselt kare (SFS-EN 13300)

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.

Pinna konarused tasandatakse sobiva SILORA seeria pahtliga. Kuivanud pahtel lihvitakse ja tolm eemaldatakse.

Ehitusplaadid ja pahtlipinnad krunditakse kruntvärviga BIORA 3.

Kõvad kivipinnad nagu tellis- ja betoonpinnad võib töödelda otse dekoratiivpinnakattega KOLIBRI SAND.

Roostetavad teraspinnad krunditakse nakkekruntvärviga FUTURA 3.

Määrdunud varem värvitud pinnad pestakse RENSA maalripesulahusega ja loputatakse hoolikalt veega.

Kõvad ja/või läikivad pinnad lihvitakse matiks ja lihvimistolm eemaldatakse.

Pinna konarused tasandatakse sobiva SILORA seeria pahtliga. Kuivanud pahtel lihvitakse ja tolm eemaldatakse.

Pindade katmine

KOLIBRI SAND segatakse enne kasutamist hoolikalt läbi, et saavutada õiged rullimis- ja struktuuriomadused. Pinnakatet võib vajaduse korral veega vedeldada.

Pinnakate kantakse peale värvimisrulli, pintsli või terasspaatliga. Mustri võib teha vabalt, näiteks struktuurirulli, kammi, pintsli, harja või kummispaatliga.

Kaetav pind töödeldakse ühtlaselt, vältides jätkukohtade tekkimist: pinnakate kantakse peale ja tehakse muster järjepidevalt niisuguste pinnaosade või ribadena, mis ei jõua enne töö jätkamist kuivada.

Kui kaetud pinna värvitooni tahetakse muuta, või muuta see vastupidavamaks, siis võib selle üle värvida Teknose sisevärvidega, näiteks BIORA seeria värvidega.

Katmistingimused

Kaetav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ja pinnakatte kuivamise ajal peab õhu, pinna ja pinnakatte temperatuur olema üle +10 °C ning suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Tuulutamine värvimistöö ja värvi kuivamise ajal kiirendab värvi kuivamist.

LISATEAVET

Ladustada jahedas ruumis, tihedalt suletud nõudes.

EI TOHI KÜLMUDA!

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.