SUPERLATEKSI

       

Matt akrülaadipõhine dispersioonvärv

Seinad ja laed siseruumides. Radiaatorid ja soojamüürid, galvaniseeritud ventilatsioonitorud, valubetoonpinnad.Aluspinnaks võib olla puitlaast-, kiud-, kips- või muu siseplaat, puit, betoon, krohv-, pahtelpind või tellis. Nakkub hästi ka puhtale õli- või alküüdvärviga kaetud pinnale või plastkattega plekile.

SUPERLATEKSIL on ülihea nake, tasanduvus, pestavus ja kuumuskindlus.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

Ca 41 mahu%

Lenduvad orgaanilised ühendid(LOÜ)

EL LOÜ (A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max 30 g/l.

Praktiline kulu

8 - 10 m²/l

Tihedus

Ca 1,4 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- pealevärvitav

½ h

2 h

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Pese töövahendid kohe pärast tööd sooja vee ja pesuvahendiga.

Läige

Matt

Värvitoonid

Baas 1 ja 3. Toonitav TEKNOMIX-toonimissüsteemis sisevärvikaardi järgi

Pesu- ja kulumiskindlus

Väga hea mehaaniline kulumiskindlus. Värvitud pind on pestav. Märghõõrdeklass 1. EN 13300

Valguskindlus

Ei koltu

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Värvitav pind peab olema puhas.

Puhasta uued pinnad mustusest ja tolmust.

Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA MAALARINPESU-lahusega ja loputa korralikult veega. Eemalda lahtised ja haprad värvikihid. Matista läikivad pinnad liivapaberiga ja eemalda lihvimistolm.

Ebatasasuste silumiseks kasuta sobivat SILORA- või TEKNOSPRO BREPLASTA-sarja pahtlit. Lihvi pahtel ja eemalda lihvimistolm.

Värvimine

Kasuta puitpindadel oksakohtade läbitulemise vältimiseks FUTURA 3 nakkekrunti. Krundi metallpinnad FUTURA 3 nakkekrundiga.

Krundi teised pinnad SUPERLATEKSIGA.

Sega enne kasutamist korralikult. Vajadusel vedelda veega.

Toonierinevuste vältimiseks sega korraga ühte anumasse valmis terve pinna katmiseks vajaminev kogus. Kanna pinnale pintsli, rulli või pihustiga 1-2 kihti.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Hea ventilatsioon värvimise ajal kiirendab kuivamist

Ladustamine

Ei tohi jäätuda

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.