TEKNOFLOOR põrandavärv

     

Lahustipõhine, hõlpsalt puhastatava pinna moodustav uretaanalküüdvärv põrandate värvimiseks sise- ja välisruumides.

MaalausRYL 2012-le vastav värvimistootegrupp 655 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupp 43). Läikegrupp 2, läikiv.

Sobib uute ja varem alküüdvärviga värvitud betoon-, puit-, korkmatt-, tellis- jne põrandapindade värvimiseks, kui pinnad peavad taluma tavalisi, kodumajapidamistes esinevaid koormusi. Pindasid, mis peavad vastu pidama suurtele vee- ja kemikaalikoormustele, samuti mehaanilisi koormusi, on soovitatav värvida betoonivärviga TEKNOFLOOR 2K.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 50 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/i): 500 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 500 g/l

Praktiline kulu

6 – 10 m²/l, olenevalt aluspinna imavusest.

Tihedus

ca 1,2 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC

- tolmukuiv

- võib peal käia

- pealevärvitav

1 tunni möödudes

10 tunni möödudes

järgmisel päeval

Lahusti, töövahendite pesu

TEKNOSOLV 1621.

Läige

Läikiv

Värvitoonid

TEKNOFLOORI värvikaardi toonid.

Värvi võib toonida Teknomix toonimissüsteemiga.

OHUMÄRGISTUS

Vaata ohutuskaarti.

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke, pritsimisjääke ja saastunud kaltse jne säilitada tuleohutus kohas õhukindlalt suletud nõudes või jäätmed tuleb põletada. Ka vette uputamine on soovitatav (Vt ohutuskaardi punkti 7.1).

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus ja värvimine

VÄRVIMATA BETOONPÕRANDAD peavad olema vähemalt 1 kuu vanused. Pindadelt eemaldatakse tihe tsemendiliimikiht lihvides või pesulahusega BETONI-PEITTAUSLIUOS. Pindadel lastakse kuivada. Haprad murenevad pinnad tuleb alati üle lihvida. Rasvad ja õlid eemaldatakse TEKNOSOLV 1621-ga. Põrand harjatakse või puhastatakse tolmuimejaga tolmust. Kruntvärvimine tehakse 20 % TEKNOSOLV 1621-ga vedeldatud värviga ning lõplik värvimine vedeldamata värviga.

VÄRVIMATA PUITPÕRANDAD: Lahtitulev värv eemaldatakse hoolikalt kaabitsaga või lihvides. Vanad värvipinnad lihvitakse matiks. Pinnad puhastatakse rasvast, mustusest ja tolmust. Paljad kohad krunditakse vedeldatud värviga ning kogu pind värvitakse lõplikult üle vedeldamata värviga.

Korkmatte jms põrandaid värvides tuleb põrandavaha kõigepealt täielikult eemaldada.

Värv segatakse enne kasutamist hoolikalt läbi.

Värv kantakse pindadele pintsli või rulliga.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ning värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Hooldusjuhised

Värvitud pind saavutab lõpliku kõvaduse ja puhastatavuse 3 – 4 nädala möödudes. Intensiivset töötlust ja puhastamist tuleb sellel ajal vältida. Määrdunud pinna võib puhastada niiske koristuslapi või mopiga, kasutades neutraalset pesuainet. Hiljem võib väga määrdunud pindasid puhastada kergelt leeliselise üldpuhastusainega.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.