TEKNOFLOOR 2K betoonivärv

     

TEKNOFLOOR 2K on kahekomponentne, vesilahustuv epovärv. See moodustab läikiva, kõva, elastse ja kulumiskindla pinna.

MaalausRYL 2012-le vastav värvimistootegrupp 653 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupid 50 ja 75.1). Läikegrupp 2.

TEKNOFLOOR 2K on betoonpõrandate katmiseks ettenähtud värv ja lakk. Muud kasutusobjektid on niiskete ruumide ja tööstusruumide seinad ehk pinnad millel vajatakse vastupidavat, tihedat ja lihtsalt puhtana hoitavat värvi- või lakipinda. Värv ja lakk sobivad ka tsementkrohv- ja tellispindadele ning kõvadele ehitusplaatidele. Sobivad kasutusobjektid on saunad, pesuruumid, keldrid jne.

TEKNOFLOOR 2K talub hästi mehaanilist koormust. See talub ka vett, bensiini, õli, rasva ning isegi kangeid leeliselahuseid, lahusteid pritsemetena ning lahjade hapete lühiajalist mõju.

TEKNOFLOOR 2K betoonivärvist ja -lakist ei kandu maitseid ega lõhnu toiduainetele. Toode kuivab kiiresti ning tänu sellele õnnestub kruntimine ja pinnavärvimine või –lakkimine ühe tööpäeva jooksul.

Toode kuulub ehitusmaterjalide saateklassi M1.

Tehnilised andmed

Segamissuhe

Plastosa: 1 mahuosa

Kõvendi: TEKNOFLOOR 2K KÕVENDI 1 mahuosa

Kasutusaeg, +23 °C

1 ½ h

Kuivainesisaldus

ca 45 mahu-%

Tahkainesisaldus

ca 650 g/l

Lenduvad orgaanilised ühendidd (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/j): 140 g/l 2010. Toote LOÜ: max 140 g/l.

Praktiline kulu

Väärtused olenevad betooni karedusest ja imavusest. Suunavad väärtused terashõõrutud, lihvitud betoonile

1. värvimiskord 4 – 6 m²/l

2. värvimiskord 7 – 9 m²/l

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- võib peal käia

- täielikult kõvenenud

1 tunni möödudes

4 tunni möödudes

7 ööpäeva möödudes

Ülevärvitav või -lakitav sama värviga

Pinna temperatuur

min.

max.

+10 °C

12 h möödudes

7 ööpäeva möödudes

+23 °C

4 h möödudes

7 ööpäeva möödudes

Kihipaksuse suurenemine ja suhtelise õhuniiskuse kasv ruumis aeglustavad üldjuhul kuivamist.

Lahusti

Vesi

Töövahendite pesu

Vesi ja sünteetiline pesuaine

Läige

Läikiv

Värvitoonid

TEKNOFLOOR 2K-d võib toonida Teknomix toonimissüsteemiga. Põhivärvidest 1, 2 ja 3 saadakse Teknofloori värvikaardi toonid ning ka muid toone.

OHUMÄRGISTUS

Vaata ohutuskaarti.

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus ja kruntimine

UUS BETOONPÕRAND:

Terashõõrutud betoonpinnalt eemaldatakse tihe tsemendiliimikiht lihvides või tsemendiliimi eemaldusvahendiga. Tsemendiliimikihi eemaldamiseks on pinna lihvimine kõige parem meetod. Seda soovitatakse alati tööstusruumide põrandatele ning see sooritatakse uuel betoonpõrandal märglihvimisena põranda tegemisel. Haprad ja pulbrilised põrandapinnad lihvitakse nii, et tuleb esile kõva, kivimaterjali sisaldav betoonikiht. Pärast lihvimist eemaldatakse tsemenditolm tolmuimejaga või pühitakse harjaga. Tsemendiliimi eemaldusvahendit kasutatakse siis, kui lihvimine ei ole võimalik. Selleks kasutatakse betooni pesulahust BETONI-PEITTAUSLIUOS (lahjendamine veega suhtes 1 : 1) või lahjendatud soolhappega (1 osa soolhapet ja 4 osa vett). Pärast puhastamist loputatakse põrand veega ja lastakse kuivada.

VANA BETOONPÕRAND:

Värvimata, rasvased põrandad võib puhastada emulsioonpesu või leekpuhastusega. Pärast emulsioonpesu töödeldakse põrand happega, kui sellel on tsemendiliimikiht. Kestendava vana värvi ja tsemendiliimi võib eemaldada liivapritsi või mehaanilise märglihvimisega.

TEKNOFLOOR 2K sobib ka muud tüüpi värvidega värvitud põrandatele, sel tingimusel, et vana värv on aluspinnal hästi kinni. Kui põrandapind peab taluma veekoormust, näiteks saunades ja pesuruumides, tuleb vana värvipind karedaks lihvida. Lõpuks põrand pestakse ja loputatakse puhtaks.

Pahteldamine

Betoon pindade täis- ja osaliseks pahteldamiseks ning tühemike täitmiseks kasutatakse pahtlit TEKNOFLOOR-KOVAKITTI. Pahteldatud kohad lihvitakse kõige varem 8 tunni möödudes (+23°C).

Värvimine

Värvi segamine: 1 mahuosa plastkomponenti ja 1 mahuosa kõvendit segatakse vahetult enne värvimist hoolikalt omavahel. Enne komponentide väljamõõtmist segatakse plastosa ühtlaseks. Üle 1-liitriste koguste segamiseks tuleb kasutada madalate pööretega trelli.

Hoolimatu segamine või vale segamissuhe põhjustab värvi ebaühtlase kõvastumise ning halvendab värvipinna omadusi.

Valmis värv on kasutatav 1 ½ tunni jooksul pärast segamist. Sellest vanem värvisegu on kasutuskõlbmatu.

Uued betoon põrandad värvitakse üle kaks korda. Kruntimisel vedeldatakse värvi 5 – 10 % veega. Värvi kasutatakse ohtralt, et poorne betoonpind küllastuks. Värvi vedeldatakse veega, mis lisatakse valmis segatud värvisse. Vedeldamiseks ei tohi kasutada lahusteid! Värv kantakse pinnale pintsli, lühikesekarvalise mohäärrulli või kõrgsurvepritsiga. Kõrgsurvepritsi sobiv düüs on 0,015 – 0,018". Töövahendid pestakse kohe pärast töö lõpetamist vee ja pesuainega.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70 %.

Lisaks peab värvitava pinna ja värvi temperatuur olema vähemalt 3°C üle õhu kastepunkti.

Vajaduse korral tuleb tagada piisav ventilatsioon või kuivatamine, et suhteline õhuniiskus püsiks värvimistöö ja vähemalt 12 esimese kuivamistunni jooksul alla 70 %.

LISATEAVET

Säilitada jahedas ruumis, tihedalt suletud nõudes.

EI TOHI KÜLMUDA!

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.