TeknosPro 10 seinavärv

       

Lahustita, alküüdtugevdusega akrülaatdispersioonvärv kasutamiseks kuivades siseruumides. MaalausRYL 2012 vastav värvimistoodete tooterühm 314 (MaalausRYL 2001 värvimisvahendite tooterühm 32). Läikerühm 5, matt.

Toode liigitub ehitusmaterjalide heitmeklassi M1-rühma.

Sobib kasutamiseks siseseinte ja –lagede värvimiseks näiteks elu- ja kontoriruumides.

Värvi pealekandmine on väga lihtne ja värv jätab sileda, kena väljanägemisega, mati pinna.

Aluspinnaks võib olla betoon, krohv, erinevad ehitusplaadid, pahtel ja tellispind. Lisaks sobib TEKNOSPRO 10 vanade alküüd- ja dispersioonvärvikatete ülevärvimiseks.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 38 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: maks. 30 g/l.

Praktiline kulu

Varem värvitud pind

Pahtel ja puitkiudplaat

Betoon- ja krohvpind

10 - 12 m²/l

7 - 10 m²/l

4 - 7 m²/l

Tihedus

ca 1,3 g/ml

Kuivamisaeg, +23 °C, suhteline õhuniiskus 50%

- tolmukuiv

- pealevärvitav

1 tunni möödudes

2 tunni möödudes

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist sooja vee ja pesuainega puhtaks.

Läige

Matt

Värvitoonid

Põhivärvid 1 ja 3, mida on võimalik toonimispastadega toonida sisevärvikaartide värvitoonidesse.

Pesu- ja kulumiskindlus

Värvipinna kulutuskindlus on väga hea.Värvpind on puhastatav.

Klassifikatsioonile SFS-EN 13300 vastav märghõõrdekindlus on 1 (ISO 11998).

Veekoormuse taluvus on üle 2000 harjamise (MaalausRYL 2012, vesilahustuva siseseina- ja laevärvide testimeetodid ja hindamine).

Talub üle 10 000 harjamise, SFS 3755.

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.

Eelnevalt värvitud pinnad pestakse RENSA maalripesuvahendiga ja loputatakse hoolikalt veega.

Kõvad või läikivad pinnad lihvitakse matiks ja lihvimistolm eemaldatakse.

Liim- või lubivärviga värvitud pindadelt osutub vajalikuks vana värvi täielik eemaldamine.

Pritspahtliga tasandatud laepinnad, mis ei ole veekindlad, on soovitatav kruntida lahustipõhiste kruntvärvidega, näiteks FUTURA 3 nakkekruntvärviga.

Pinna ebatasasused tasandatakse objektile sobiva TEKNOSPRO-tootevalikusse kuuluva pahtliga. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja tolm eemaldatakse.

Kruntvärvimine

Betooni-, krohv-, pahtel-, tellis- ja ehitusplaatidest pinnad krunditakse TEKNOSPRO POHJA kruntvärviga.

Teraspinnad krunditakse FUTURA 3 nakkekruntvärviga.

Värvimine

Enne kasutamist tuleb värvi korralikult segada.

Värvi lahjendatakse vajadusel veega.

Värv kantakse pindadele värvirulli, värvipritsi või pintsliga 1 - 2 korda. Sobiv õhuvaba värvipritsi pihustusotsik on 0,017 - 0,021".

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistööde ja värvi kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema suurem kui +5°C ja õhu suhteline niiskus peab jääma alla 80 %.

Tuulutamine värvimistööde ja värvi kuivamise ajal kiirendab värvi kuivamist.

Hoiustamine

Vältida külmumist.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.