TeknosPro 85 seinavärv

       

Akrülaatdispersioonvärv kuivadesse siseruumidesse. Viimistlus: täisläikiv

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassifikatsiooni M1-rühma.

Kasutatakse siseseintel ja –lagedel, nt. eluruumid ja kontorid, garderoobid ja trepikojad. Hea kulumiskindlusega läikiv pind. Lihtne puhastada.

TEKNOSPRO 85 sobib betoon-, krohv-, pahtel-, tellis- ja erinevatele ehitusplaatpindadele. Võib üle värvida vanu alküüd- ja dispersioonvärvidega kaetud pindu.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

Ca 40 mahu%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ (A/b): 100 g/l 2010. Toote LOÜ: max 100 g/l.

Praktiline kulu

7 - 12 m²/l

Tihedus

Ca 1,2 g/ml

Kuivamisaeg, +23 °C, suhteline õhuniiskus 50%

- tolmukuiv

- pealevärvitav

2 h

4 h

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Pese töövahendid kohe pärast tööd pesuvahendi ja sooja veega.

Läige

Täisläikiv

Värvitoonid

Baasvärvid 1 ja 3. Toonitav sisevärvikaardi järgi.

Pesu- ja kulutuskindlus

Värvitud pinna mehaaniline kulumiskindlus on väga hea. Värvitud pinda võib regulaarselt pesta. Märghõõrdeklass 1 vastavalt EN 13300.

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Eemalda värvitavalt pinnalt mustus ja tolm.

Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA MAALARINPESU-lahusega. Matista kõvad ja läikivad pinnad liivapaberiga ja eemalda lihvimistolm. Eemalda kogu värv eelnevalt liim- ja lubivärvitud pindadelt. Mitteveekindlad pritspahtellaed soovitatakse kruntida lahustipõhise FUTURA 3 nakkekruntvärviga. Ebatasasusete silumiseks kasuta sobivat pahtlit TEKNOSPRO-sarjast. Lihvi pahtel ja eemalda lihvimistolm.

Kruntvärvimine

Krundi eelnevalt mainitud pinnad TEKNOSPRO 5 või EKORA 7-ga. Teraspinnad krundi FUTURA 3 nakkekrundiga.

Värvimine

Sega enne kasutamist hoolikalt. Värvi võib vajadusel lahjendada veega.

Kanna pinnale rulli, pihusti või pintsliga. Õhuvaba pihusti soovitatav düüsi suurus: 0,017-0,021".

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Ventileerimine värvimise ajal ja pärast värvimist kiirendab kuivamist.

Hoiustamine

Ei tohi jäätuda

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.