TeknosPro POHJA kruntvärv

       

Lahustivaba vesialuseline dispersioonvärv. Viimistlus: täismattToode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassifikatsiooni M1-rühma.matt.

Kasutatakse krundina kuivades siseruumides, nt. laed ja seinad eluruumides, kontorites, ladudes ja tootmishoonetes. Võib kasutada ka lagedel pinnavärvina.

TEKNOSPRO POHJA sobib betoon-, krohv-, pahtel-, tellis-, puit- ja erinevatele ehitusplaatpindadele.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

Ca 34 mahu%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ (A/g): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max 30 g/l.

Praktiline kulu

Eelnevalt värvitud pind

Pahteldatud ja puitkiudplaatpinnad

Betoon- ja krohvpinnad

7 - 10 m²/l

5 - 8 m²/l

4 - 7 m²/l

Tihedus

Ca 1,5 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- pealevärvitav

½ h

2 h

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Pese töövahendid kohe pärast tööd veega.

Läige

Täismatt

Värvitoonid

Valge. Toonitav sisevärvikaardi järgi heledatesse toonidesse. Toonitäpsus ei ole täielik.

Pesu- ja kulutuskindlus

Märghõõrdeklass 2 vastavalt EN 13300.

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Eemalda värvitavalt pinnalt mustus ja tolm. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA MAALARINPESU-lahusega. Matista kõvad ja läikivad pinnad liivapaberiga ja eemalda lihvimistolm. Eemalda kogu värv eelnevalt liim- ja lubivärvitud pindadelt.

Mitteveekindlad pritspahtellaed soovitatakse kruntida lahustipõhise FUTURA 3 nakkekruntvärviga. Ebatasasusete silumiseks kasuta sobivat pahtlit TEKNOSPRO-sarjast. Lihvi pahtel ja eemalda lihvimistolm.

Värvimine

Sega enne kasutamist hoolikalt. Värvi võib vajadusel lahjendada veega.

Kanna pinnale rulli, pihusti või pintsliga. Õhuvaba pihusti soovitatav düüsi suurus: 0,017-0,021".

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Ventileerimine värvimise ajal ja pärast värvimist kiirendab kuivamist.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.