TELA 3 krunt- ja laevärv

       

Vesilahustuv, täismatt, akrülaati sisaldav dispersioonvärv siseruumide värvimiseks.

MaalausRYL 2012-le vastavad värvimistootegrupid 211 ja 311 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupid 11.1 ja 30). Läikegrupp 6.

Toode vastab ehitusmaterjalide saasteklassile M1.

Värv sobib uute ja varem värvitud puit-, betoon-, krohvi-, pahtli-, tellis- ja ehitusplaadipindade värvimiseks, kui soovitakse täismatti pinda. Kruntvärvina kasutades on sellele väga hea peale värvida eri läikega dispersioonvärvidega.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 36 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 30 g/l. EL LOÜ piirarv (kat A/g): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 30 g/l.

Praktiline kulu

Varem värvitud pind

Pahtel ja puitkiudplaat

Betoon- ja krohvipind

7 – 10 m²/l

5 – 8 m²/l

4 – 7 m²/l

Tihedus

ca 1,4 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- pealevärvitav

½ tunni möödudes

2 tunni möödudes

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Töövahendid pesta vahetult pärast kasutamist veega.

Läige

Täismatt

Värvitoonid

Valge. Võib toonida toonimispastadega sisevärvikaartide heledatesse toonidesse. Toonide täpsus ei pruugi olla täielik.

Pesu- ja kulutuskindlus

Värvipinna kulutuskindlus on vähene.

Klassifikatsioonile SFS-EN 13300 vastav märghõõrdekindlus on 4.

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.

Varem värvitud pinnad pestakse maalripesuvahendiga RENSA ja loputatakse hoolikalt veega.

Kõvad või läikivad pinnad lihvitakse matiks ning lihvimistolm eemaldatakse.

Liim- või lubivärviga värvitud pindadelt eemaldatakse värv täielikult. Pritsiga pahteldatud laepinnad, mis ei ole veekindlad, on soovitatav kruntida lahustipõhise kruntvärviga, näiteks nakkekruntvärgiga FUTURA 3.

Pinna konarused tasandatakse sobiva SILORA seeria pahtliga. Kuivanud pahtel lihvitakse ja tolm eemaldatakse.

Kruntimine

Läbilöökide vältimiseks krunditakse laudpindade oksakohad nakkekruntvärviga FUTURA 3.

Teraspinnad krunditakse FUTURA 3-ga.

Tsingitud pinnad värvitakse otse TELA 3-ga.

Värvimine

Värv segatakse enne kasutamist hoolikalt.

Vajaduse korral võib värvi vedeldada veega.

Värv kantakse pindadele rulli, pritsi või pintsliga 1 – 2 korda.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ning värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %. Tuulutus värvimise ja värvi kuivamise ajal kiirendab värvi kuivamist.

Ladustamine

EI TOHI KÜLMUDA!

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.