TELA 20 remondivärv

       

Vesilahustuv, poolmatt, akrülaati sisaldav dispersioonvärv siseruumide värvimiseks.

MaalausRYL 2012-le vastav värvimistootegrupp 312 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupp 32). Läikegrupp 4.

Toode vastab ehitusmaterjalide saasteklassile M1

Värv sobib uute ja varem värvitud puit-, betoon-, krohvi-, pahtli- tellis- ning ehitusplaatpinnaga siselagede ja -seinte värvimiseks. Sobib pesu- ja kulutuskindlust nõudvate seina- ja laepindade värvimiseks. Ei sobi uste, akende ega mööbli värvimiseks.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 38 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max 30 g/l.

Praktiline kulu

Varem värvitud pind

Pahtel ja puitkiudplaat

Betoon- ja krohvipind

7 – 10 m²/l

5 – 8 m²/l

4 – 7 m²/l

Tihedus

ca 1,3 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- pealevärvitav

½ tunni möödudes

2 tunni möödudes

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist veega.

Läige

Poolmatt

Värvitoonid

Põhivärvid 1 ja 3, mida võib toonida toonimispastadega sisevärvikaartide toonidesse.

Pesu- ja kulumiskindlus

Värvipindade kulutuskindlus on keskmine.

Klassifikatsioonile SFS-EN 13300 vastav märghõõrdeklass on 2 (ISO 11998)

Talub üle 5000 harjamiskorra, SFS 3755.

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.

Varem värvitud pinnad pestakse RENSA maalripesulahusega ja loputatakse hoolikalt veega.

Kõvad ja läikivad pinnad lihvitakse matiks ja lihvimistolm eemaldatakse.

Pinna konarused tasandatakse sobiva SILORA seeria pahtliga. Kuivanud pahtel lihvitakse ja tolm eemaldatakse.

Kruntimine

Teraspinnad krunditakse nakkekruntvärviga FUTURA 3.

Tsingitud innad värvitakse otse TELA 20-ga.

Muud pinnad krunditakse krunt- ja siselaevärviga TELA 3.

Värvimine

Enne kasutamist segatakse värv hoolikalt läbi.

Vajaduse korral vedeldatakse värvi veega.

Värv kantakse pindadele rulli, pritsi või pintsliga 1 – 2 korda.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ning värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %. Tuulutamine värvimistöö ja värvi kuivamise ajal kiirendab värvi kuivamist.

Ladustamine

EI TOHI KÜLMUDA!

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.