TELA TAUSTAMUSTA

      

Vesilahustuv täismatt akrülaatvärv siseruumide värvimiseks. MaalausRYL 2012 vastav värvitoodete tooterühm 311 (MaalausRYL 2001 värvimisvahendite tooterühm 11.1. ja 30. Läikerühm 6.

Värv sobib uute ja eelnevalt värvitud puit-, betoon-, krohv-, pahtel-, tellis-, ja ehitusplaatidest pindade värvimiseks soovi korral saavutada täiesti matt, musta värvi pind. Eriti hästi sobib see värv ripplagede kohale jäävate katusekonstruktsioonide värvimiseks.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 31 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: maks. 30 g/l.

Praktiline kulu

Varem värvitud pind

Pahtel ja puitkiudplaat

Betoon- ja krohvipind

7 – 10 m²/l

5 – 8 m²/l

4 – 7 m²/l

Tihedus

ca 1,5 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- pealevärvitav

½ tunni möödudes

2 tunni möödudes

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist veega puhtaks.

Läige

Täismatt

Värvitoonid

Must

Pesu- ja kulumiskindlus

Värvkatte mehaaniline kulutuskindlus on nõrk.

Klassifikatsioonile SFS-EN 13300 vastav märghõõrdekindlus on 3.

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.

Eelnevalt värvitud pinnad pestakse RENSA maalripesuvahendiga ja loputatakse korralikult veega.

Kõvad või läikivad pinnad lihvitakse matiks ja lihvimistolm eemaldatakse.

Pinna ebatasasused tasandatakse selleks sobiva SILORA-seeria pahtliga. Kuivanud pahtel lihvitakse ja tolm eemaldatakse.

Teraspinnad krunditakse FUTURA 3 nakkekruntvärviga.

Värvimine

Enne kasutamist tuleb värvi korralikult segada.

Vajaduse korral vedeldatakse värvi veega.

Värv kantakse pindadele rulli, pritsi või pintsliga 1 – 2 korda.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistööde ja värvi kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema suurem kui +5°C ja õhu suhteline niiskus peab jääma alla 80 %. Tuulutamine värvimistööde ja värvi kuivamise ajal kiirendab värvi kuivamist.

Hoiustamine

Vältida külmumist.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.