TREND 3 krunt- ja laevärv

       

Vesilahustuv täismatt akrülaatdispersioonvärv siseruumide värvimiseks.

MaalausRYL 2012-le vastavad värvimistootegrupid 211 ja 311 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupid 11.1 ja 30). Läikegrupp 6.

Toode vastab ehitusmaterjalide saasteklassile M1.

Värv sobib uute ja varem värvitud puit-, betoon-, krohvi-, pahtli-, tellis- ja ehitusplaadipindade värvimiseks, kui soovitakse täismatti pinda. Kruntvärvina kasutades saab sellele hästi peale kanda eri läikega lateksvärve.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 32 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 30 g/l. EL LOÜ piirarv (kat A/g): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max 30 g/l.

Praktiline kulu

Varem värvitud pind

Pahtel ja puitkiudplaat

Betoon- ja krohvipind

7 – 10 m²/l

5 – 8 m²/l

4 – 7 m²/l

Tihedus

ca 1,5 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- pealevärvitav

1 tunni möödudes

2 tunni möödudes

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist veega.

Läige

Täismatt

Värvitoonid

Valge. Võib toonida toonimispastadega sisevärvikaartide toonidesse. Toonide täpsus ei ole täielik.

Pesu- ja kulumiskindlus

Värvipinna mehaaniline kulumiskindlus on vähene

Klassifikatsiooni SFS-EN 13300 järgi märghõõrdekindluse klass on 4.

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.

Varem värvitud pinnad pestakse RENSA maalripesulahusega ja loputatakse hoolikalt veega.

Kõvad ja läikivad pinnad lihvitakse matiks ja lihvimistolm eemaldatakse.

Pritsiga pahteldatud laepinnad, mis ei ole veekindlad, on soovitatav kruntida lahustipõhise kruntvärviga, näiteks nakkekruntvärviga FUTURA 3.

Pinna konarused tasandatakse sobiva SILORA sarja pahtliga. Kuivanud pahtel lihvitakse ja tolm eemaldatakse.

Kruntimine

Läbilöökide vältimiseks krunditakse lauapindade oksakohad nakkekruntvärviga FUTURA 3.

Teraspinnad krunditakse nakkekruntvärviga FUTURA 3.

Tsingitud pinnad värvitakse otse TREND 3-ga.

Värvimine

Värv segatakse enne kasutamist hoolikalt läbi.

Vajaduse korral vedeldatakse värvi veega.

Värv kantakse pindadele rulli, pritsi või pintsliga 1 – 2 korda.

Värvimistingimused

Värvimistöö ning värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Tuulutamine värvimistöö ja värvi kuivamise ajal kiirendab värvi kuivamist.

Ladustamine

EI TOHI KÜLMUDA!

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.