TREND 7 seinavärv

       

Vesilahustuv matt akrülaati sisaldav dispersioonvärv siseruumide värvimiseks.

MaalausRYL 2012-le vastav värvimistootegrupp 312 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupp 31). Läikegrupp 5.

Toode vastab ehitusmaterjalide saasteklassile M1.

Värv sobib uute ja varem värvitud puit-, betoon-, krohvi-, pahtli-, tellis- ja ehitusplaadipinnaga siselagede ja -seinte värvimiseks, kui soovitakse matti ja vastupidavat pinda. Ei sobi uste, akende ega mööbli värvimiseks.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 38 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 30 g/l.

Praktiline kulu

Varem värvitud pind

Pahtel ja puitkiudplaat

Betoon- ja krohvipind

7 – 10 m²/l

5 – 8 m²/l

4 – 7 m²/l

Tihedus

ca 1,3 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- pealevärvitav

½ tunni möödudes

2 tunni möödudes

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist veega.

Läige

Matt

Värvitoonid

Põhivärvid 1 ja 3, mida võib toonida toonimispastadega sisevärvikaartide toonidesse. Toonide täpsus ei ole täielik.

Pesu- ja kulumiskindlus

Värvipinna mehaaniline kulumiskindlus on keskmine.

Klassifikatsiooni SFS-EN 13300 järgi märghõõrdekindluse klass on 2 (ISO 11998).

Talub üle 2000 harjamiskorra, SFS 3755.

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.

Varem värvitud pinnad pestakse RENSA maalripesulahusega ja loputatakse hoolikalt veega.

Kõvad ja läikivad pinnad lihvitakse matiks ja lihvimistolm eemaldatakse.

Pinna konarused tasandatakse sobiva SILORA sarja pahtliga. Kuivanud pahtel lihvitakse ja tolm eemaldatakse.

Kruntimine

Teraspinnad krunditakse nakkekruntvärviga FUTURA 3.

Tsingitud pinnad värvitakse otse TREND 7-ga.

Muud pinnad värvitakse otse TREND 7-ga või krunditakse TREND 3-ga.

Värvimine

Värv segatakse enne kasutamist hoolikalt läbi.

Vajaduse korral vedeldatakse värvi veega.

Värv kantakse pindadele rulli, pritsi või pintsliga 1 – 2 korda.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ning värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Tuulutamine värvimistöö ja värvi kuivamise ajal kiirendab värvi kuivamist.

Ladustamine

EI TOHI KÜLMUDA!

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.