TREND 20 remondivärv

       

Vesilahustuv poolmatt akrülaatdispersioonvärv siseruumide värvimiseks.

MaalausRYL 2012-le vastav värvimistootegrupp 312 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupp 32). Läikegrupp 4.

Toode vastab ehitusmaterjalide saasteklassile M1.

Värv sobib uute ja varem värvitud betoon-, krohvi-, pahtli-, tellis- ja ehitusplaadipindade värvimiseks. Sobib pesu- ja kulumiskindlust vajavate seina- ja laepindade värvimiseks. Ei sobi ustele, akendele ega mööblile.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 38 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 30 g/l.

Praktiline kulu

Varem värvitud pind

Pahtel ja puitkiudplaat

Betoon- ja krohvipind

7 – 10 m²/l

5 – 8 m²/l

4 – 7 m²/l

Tihedus

ca 1,3 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- pealevärvitav

1 tunni möödudes

2 tunni möödudes

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist veega.

Läige

Poolmatt

Värvitoonid

Põhivärvid 1 ja 3, mida võib toonida toonimispastadega sisevärvikaartide toonidesse.

Pesu- ja kulumiskindlus

Värvipinna kulumiskindlus on keskmine.

Klassifikatsiooni SFS-EN 13300 järgi märghõõrdekindluse klass on 2 (ISO 11998).

Talub üle 5000 harjamiskorra, SFS 3755.

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.

Varem värvitud pinnad pestakse RENSA maalripesulahusega ja loputatakse hoolikalt veega.

Kõvad ja läikivad pinnad lihvitakse matiks ja lihvimistolm eemaldatakse.

Pinna konarused tasandatakse sobiva SILORA sarja pahtliga. Kuivanud pahtel lihvitakse ja tolm eemaldatakse.

Kruntimine

Teraspinnad krunditakse nakkekruntvärviga FUTURA 3.

Tsingitud pinnad värvitakse otse TREND 20-ga.

Muud pinnad krunditakse krunt- ja siselaevärviga TREND 3.

Värvimine

Värv segatakse enne kasutamist hoolikalt läbi.

Vajaduse korral vedeldatakse värvi veega.

Värv kantakse pindadele rulli, pritsi või pintsliga 1 – 2 korda.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ning värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Tuulutamine värvimistöö ja värvi kuivamise ajal kiirendab värvi kuivamist.

Ladustamine

EI TOHI KÜLMUDA!

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.