TEKNOSOLV 1621

    

TEKNOSOLV 1621 on vähese lõhnaga lahusti lakibensiini ja tärpentini põhistele värvidele ja lakkidele, töövahendite pesemiseks, samuti rasva eemaldamiseks värvitavatelt pindadelt.

MaalausRYL 2012 vastav värvitoodete tooterühm 07 (MaalausRYL 2001 värvimisvahendite tooterühm 08).

TEKNOSOLV 1621 lahustusvõime on hea, mistõttu piisab lahustamiseks juba väga vähesest kogusest tootest. Toode pikendab värvi käsitlemise aega.

Kasutusjuhendid

Kasutusjuhend

Värvi lahustatakse üksnes nii palju, et värv muutuks pealekantavaks soovitud paksusega kihina värvimiseks valitud tööriistaga.

Värvimiseks kasutatud tööriistad pestakse kohe pärast töödega lõpetamist enne värvi kuivamist.

Rasva eemaldamiseks kantakse toode TEKNOSOLV 1621 pestavale pinnale ja pühitakse enne aurustumist lapiga ära.

Hoiatusklausel

Tutvuge teabega ohutuskaardil.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.