TEKNOSOLV 1639

    

Tõhus lahusti ksüleenipõhistele värvidele, nt. FERREX roostetõrjevärv

MaalausRYL 2012 vastav värvitoodete tooterühm 07 (MaalausRYL 2001 värvimisvahendite tooterühm 08).

Kasutusjuhendid

Kasutusjuhend

Värvi lahjendamine osutub vajalikuks näiteks:

- juhul kui värv on hoiutingimuste või pikaajalise hoiustamise tõttu paksuks muutunud

- juhul kui värvimine teostatakse värvi pealepihustamise teel värvipritsiga.

TEKNOSOLV 1639 on tõhus vahend ka värvimiseks kasutatud töövahendite pesemiseks.

TÄHELEPANU! TEKNOSOLV 1639-ga lahjendatud värvi ei või kanda lakkbensiini- ega tärpentinipõhiste värvidega värvitud pindadele.

Hoiatusklausel

Tutvuge teabega ohutuskaardil.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.