TEKNOSOLV 9500 Lahusti

    

TEKNOSOLV 9500 on lahustite segu, mida kasutatakse FUTURA-sarja värvide tiksotroopsuse vähendamiseks. See teeb võimalikuks värvide pinnale kandmise pihustiga.

Kasutusjuhendid

Kasutamine

FUTURA-sarja värvidele pihustga pealekandmiseks lisatav lahusti kogus on 10-15 mahu%.

Värvi lahustatakse ainult nii palju, et saadakse defektideta värvikiht ja soovituslik kihipaksus. Järgida värvi kulunorme.

Ohutusteave

Vt, ohutuskaarti

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.