TEKNOSOLV 9550 lahusti

    

TEKNOSOLV 9550 on aeglaselt aurustuvat naftat sisaldav lahusti.

TEKNOSOLV 9550 kasutatakse lakibensiinipõhiste alküüdvärvide ja –lakkide lahustamiseks pintsliga värvimise puhul. Võib kasutada ka värvimisvahendite puhastamiseks või pindade rasvaeemaldajana.

Aurub värvikihist aeglaselt, pikendab käsitsi värvimisel tööaega. Eriti soovitatakse kasutada katuste värvimisel kõrgemate temperatuuridega.

Kasutusjuhendid

Kasutamine

Värvi lahustatakse ainult nii palju, et saadakse soovitav kihipaksus. Järgida värvi kulunorme.

Ohutusteave

Vt, ohutuskaarti

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.