SILORA J vuugipahtel

   

Kasutusvalmis vesialuseline vuugipahtel.

Kasutatakse vuukide täiteks kipslagedel ja –seintel kuivades siseruumides. Võib kasutada ka kiudplaatidel, betoonil, kergbetoonil, pahteldatud pindadel jm.

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.

Toode omab CE-märgist.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

Ca 61 massi%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

Toode ei kuulu LOÜ-direktiivi alla.

Kihi paksus

0-2 mm

Tihedus

1,4 g/ml

Kuivamisaeg +23 °C, õhu suhteline niiskus 50 %

2-3 tundi sõltuvalt kihi paksusest.

Praktiline kulu

Lauspahteldamisel 1l/m² 1mm kihi puhul. Osalise pahtelduse ja vuukide täitmise puhul u. 0,3 l/m² (2 kihti kipsplaadil).

Tera suurus

Max 0,07 mm

Töövahendite pesu

Vesi.

Värvitoonid

Beež.

Pakendid

3 L, 10 L

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA maalripesulahusega ning loputa korralikult veega.

Matista kõvad ja läikivad pinnad liivapaberiga ja eemalda tolm.

Poorsed pinnad ja töötlemata pind krunditakse enne pahteldamist.

Pahteldamine

Kanna pahtel pahtlilabidaga pinnale. Kihtide arvu määrab pinna karedus. Kuivanud pahtlipinda saab värvida või katta tapeediga.

Enne tapeetimist tuleb pind töödelda nakkekrundiga. Pahtlilihvimisel soovitatakse kasutada hingamisteede ja näokaitsevahendeid.

Pahteldustingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Õhu, pinna ja pahtli temperatuur peab pahteldamise ja kuivamise ajal olema üle +5 °C ning suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Ladustamine

Säilitada jahedas. Ei tohi jäätuda. Säilivusaeg 1 aasta avamata pakendis.

СЕ andmed

CE-MÄRGIS

Teknos Oy

Takkatie 3, P.O. Box 107

00371 Helsinki, Finland

13

1 A - EN 13963

Tulepüsivus

A2-s1, d0

Tõmbetugevus

> 320 N

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.